Det haster med e-lydbøker i bibliotek!

Forleggerforeningen har brutt forhandlingene med Nasjonalbiblioteket om å gi tilgang til e-lydbøker på alle landets folkebibliotek (Aftenposten 11.2.19).

Kulturministeren reagerer på at Forleggerforeningen har brutt forhandlingene, og ber Forleggerforeningen om å gå tilbake til forhandlingsbordet (Aftenposten 12.2.19).

På vegne av den norske befolkning, som besøker folkebibliotekene 24 millioner ganger i året, setter Norsk Bibliotekforening stor pris på at kulturministeren så tydelig har tatt bibliotekets side i denne viktige prinsipielle saken. Trine Skei Grande fremmer på denne måten det norske språket, gode digitale løsninger i biblioteket og ikke minst et ungdomsvennlig og framtidsrettet bibliotektilbud.

På Dagsnytt 18 12. februar i år uttaler leder i Forleggerforeningen Kristenn Einarson at denne saken ikke har noe hast. Vårt spørsmål til kulturministeren er: Er hun enig i dette utsagnet? Og dersom hun er uenig, hvilke virkemidler kunne hun tenke seg å ta i bruk for å få fart i forhandlingene?

Norsk Bibliotekforening mener at leserne selv skal kunne velge på hvilket format de vil lese en bok. Det må bety at forlagene bør ha en plikt på å selge bøker i alle formater, om de ønsker å dra nytte av offentlig støtte på et av formatene. Derfor bør  f.eks. momsfritak på papirboka være knyttet til at de også vil selge boka som lydbok til biblioteket. Etter vår mening har kulturministeren en rekke verktøy i sin verktøykassa som hun gjerne kan true med å ta i bruk om forlagene fortsatt holder seg unna forhandlingsbordet.

Bokbransjen og Forleggerforeningen nyter godt av en rekke statlige ordninger for å skjerme norskproduserte bøker. Det er bra, men det er rimelig å kreve noe tilbake. Utlån ved norske folkebibliotek er viktig for å fremme leseferdigheter og et viktig folkeopplysningsarbeid. I dette formidlingsarbeidet hører alle tilgjengelige formater hjemme. Dersom bibliotekene skal leve og blomstre må det gjøres noe nå!

Lars Egeland, nestleder i Norsk Bibliotekforening