Bibliotekprisen i Buskerud 2018

Norsk bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og folk som er opptatt av bibliotek. Vi jobber med å styrke bibliotekenes posisjon i samfunnet og å fremme bibliotekenes interesser.

På bakgrunn av dette deler vi hvert år ut Bibliotekprisen i Buskerud. Den går til en person, institusjon eller organisasjon som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotekene og deres arbeid på en spesielt god måte.

Årets jury har bestått av fem personer:

  • Tonje Kristensen, leder i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud
  • Fjorårets to prisvinnere – Britt Kroken Kjenes og Stig Elvis Furset
  • To representanter fra styret i NBF Buskerud – Maria Granly Meldalen og Camilla Sørbye (juryleder)

Blant flere sterke kandidater peker årets vinner seg ut som særdeles driftig, profesjonell og visjonær. Det er en person som evner å tenke framtidsrettet, og som er uredd når det gjelder å teste ut nye muligheter.

Årets vinner er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert. Det innebærer blant annet at biblioteket utvikles på bakgrunn av tall og analyse. Statistikken blir brukt strategisk for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale behov.

Årets vinner sørger for at politikere og innbyggere vet hva som skjer på biblioteket, og ikke minst hvorfor det skjer. Politiske saker og oppslag i media har bidratt til at biblioteket de siste årene har fått både økt fokus og økte ressurser.

Årets vinner begynte som biblioteksjef i Buskerud høsten 2013, uka før det ble vedtatt at det skulle bygges en kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg. Vedtaket var som kjent ganske omstridt, og biblioteksjefen la ned et enormt arbeid for å realisere biblioteket. At det har blitt så vellykket, skyldes i stor grad hennes ukuelige innsats og pågangsmot.

Etter åpningen av de nye lokalene har vinneren hatt sterkt fokus på å utvikle tjenestene i tråd med biblioteklovens nye formålsparagraf. Hun har også vært svært bevisst på at biblioteket skal imøtekomme de endringer og behov som finnes i Kongsberg-samfunnet.

Tre eksempler på dette er:

  • meråpent bibliotek (åpent 7-22 alle dager hele året)
  • utlån av lærebøker til de som ønsker å ta opp fag fra videregående
  • aldri venteliste på norskkurs
  • språkkafe i samarbeid med frivilligsentralen

Tre og et halvt år etter åpningen er tallenes tale klar. Bibliotekets plassering i nye lokaler har vært en stor suksess. Statistikken viser at Kongsberg bibliotek har hatt en oppsiktsvekkende økning i besøk og utlån. Kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken beskriver det som «en stille revolusjon».

Årets vinner er med andre ord et lysende eksempel på en moderne bibliotekleder i 2019. I det ene øyeblikket tenker hun framtid for teknologibyen Kongsberg, i det neste kan hun sitte på huk bak en hylle og rydde i bøker. Ingen oppgave synes å være for stor – eller for liten.

Ikke overraskende har årets vinner et hjerte som banker for litteratur, og for formidling. Siden vi vet at det også banker hardt for natur og friluftsliv, mottar vinneren et fotografi fra Blefjell. Det er tatt av fjorårets fylkeskunstner, Hilde Honerud, som også bor på Kongsberg.

Gratulerer så mye, Elisabeth Bergstrøm!

 

Camilla Sørbye (til venstre) er leder for Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud, og Elisabeth Bergstrøm (til høyre) er biblioteksjef ved Kongsberg bibliotek.