Unio sterkt kritisk til kutt i Helsebibliotek.no

Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet og Spesialgruppen for medisin og helsefag har i høst tatt opp virkningene for kutt i Helsebibliotket.no med Stortinget i forbindels med statsbudsjettet for 2019.

Nå har vi også fått med oss Helseforbundene i Unio på denne saken.

Les brev fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund som er sendt Helse- og omsorgskomiteen.