Glimt fra organisasjonsmøtet 2018

17.-18 oktober møttes rundt 50 medlemmer fra Norsk Bibliotekforenings lokallag, utvalg og spesialgrupper på Thon Hotell Linne i Oslo.

Organisasjonsmøtet er til for faglig påfyll, informasjon fra hovedstyret og sekretariatet og sosialt samvær. Programmet var variert, med tid til pauser og tid til å snakke med kjente og knytte nye kontakter over en kaffekopp.

Dag 1

Leder i Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide, åpnet møtet med å ønske velkommen og fortalte om styrets arbeid og prioriteringer fra Handlingsplanen 2018-2020. Bibliotekmilliard er satt på vent, mens Open Access, medlemsverving og kommunesammenslåing vil bli prioritert. Lederen orienterte også om Arendalsuka, møte med studenter på OsloMet og UiT, og prosjektet «Biblioteket – ein trygg møteplass?», som hun deltar i. Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal har satt i gang prosjektet, med bakgrunn i masteroppgaven Der ingen ville se, at så mye kunne skje av Cecilie Røe og Anne Clementz. «Målet med prosjektet er å utvikle ein kursmal og retningslinjer for konflikthandtering i bibliotek».

Senere ble deltakerne delt inn i grupper for å jobbe med medlemsrekruttering. Vi diskuterte argumenter for medlemskap i NBF, ideer for medlemsverving, medlemsfordeler og ulike målgrupper.

Vi lager strategi til medlemsrekruttering

 

Den første dagen besto også av erfaringsutveksling i parallelle gruppediskusjoner. Det ble det tatt opp ulike temaer som bruk av SoMe og nettsider, regnskap og budsjett, politisk arbeid og arrangement for medlemmer.

Gruppediskusjon om styrets arbeid, fordeling av arbeidsoppgaver og hovedstyrets fadderordning

 

På slutten av dagen var det visning av den korte korte filmen Dressed to the 746s: Australian Librarian Style, en film om Librarian Fashion. Hva har bibliotekarer på seg på jobb i Australia?

Vi avsluttet dagen med en god middag og et glass rødvin (eller to).

Dag 2

Hovedstyret orienterte om Statsbudsjettet, budsjetthøringer og samiske bibliotekbusser. Det er per i dag 8 samiske bibliotekbusser, men Sametinget vil kutte ut driftstøtten til bibliotekbussene fra 2020.

I 2019 feirer vi Bokåret. Mariann Schjeide påpekte at regjeringen egentlig gir 15 millioner friske kroner til Bokåret, og ikke 30 som annonsert, da 15 millioner kroner er ordinære prosjektmidler hos Nasjonalbiblioteket. Lom folkebibliotek har laget en ny norsk kanon i anledning Bokåret. I samarbeid med Lom vil NBF promotere lista, lage en informasjonshefte som presenterer bøkene, en formidlingspakke med blant annet plakater og forslag til utstilling.

Sigrun Espelien Aasen presenterte Helsebiblioteket.no. Gjennom nasjonale lisenser gir Helsebiblioteket.no tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor helsefag. Lik tilgang til gode helsetjenester forutsetter lik tilgang til kunnskap for alt helsepersonell. Innholdet er tilgjengelig for hele Norges befolkning og vil gi bedre informerte pasienter. Helsebiblioteket.no ønsker seg et tettere samarbeid mellom kommunene, folke- og fagbibliotekene, men hvordan få det til?

En kort film om hva Helsebiblioteket.no er og hvordan du kan bruke det:

 

Nedbemanning og kutt i Helsebiblioteket er bekymringsfullt. Norsk Bibliotekforening har sendt et innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité sammen med spesialgruppa SMH og Bibliotekarforbundet.

Så kom lunsj, og det var fint for vi var sultne.

Leder Mariann Schjeide og rådgiver Cecilia Elsen koste seg i lunsjen.

 

Etter lunsj snakket biblioteksjef ved Deichman, Knut Skansen, om den nye fortellingen om biblioteket.

Deichmans visjon: «Et samfunn hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og eget liv».

 

Vi må tenke på hva bibliotek betyr for lokalsamfunnet for å kunne snakke om dagens bibliotek. Bibliotekarer må bli flinkere til å kommunisere effektivt, sa Skansen.

Vi fikk en virtuell omvisning av det nye biblioteket på Bjørvika, som åpner april 2020. Dette blir kjempefint, og vi gleder oss veldig til åpningen! Skansen ønsker seg forslag fra Norsk Bibliotekforening og Nasjonalbiblioteket til det nye biblioteket.

Norsk Bibliotekforening og Skansen er enige i at vi trenger de gode historiene for å be bibliotekeiere om støtte og penger.

Siste foredragsholder var Ingrid Cutler fra Universitetet i Bergen. Hun fortalte om prosjektet PhDPortal.uib. UiB utvikler en innleveringsportal for doktoravhandlinger. Målet er lage løsninger som gjøre flere doktorgrader tilgjengelig i Open Access og sikre et elektronisk fulltekstarkiv.

 

Takk for mange innspill og engasjerende samtaler!

Og husk å være glad i din bibliotekar.

 

Ørjan Persen fra Utvalg for digital tilgang gikk rundt med en klar og enkel beskjed: «Love your librarian».

 

Alle bilder er Norsk Bibliotekforening sine.