Har du søkt om midler til Bokåret 2019?

Søknadsfristen for søknader til bibliotekprosjekt i Bokåret 2019 er utsatt til 10. oktober, melder Nasjonalbiblioteket.

Hvem kan søke?

Norske folkebibliotek kan søke om midler til arrangementer i 2019. Les utlysningen. Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek. Fylkesbibliotek oppfordres til å søke om midler til arrangementer i folkebibliotek som koordineres av fylkesbiblioteket.

Vil du søke om midler?

Sånn går du frem for å søke.

 

Kulturminister Trine Skei Grande, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og prosjektleder for Bokåret 2019 Liv Gulbrandsen. Foto: Nasjonalbiblioteket