Kutt i Helsebiblioteket.no

Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet og Spesialgruppen for medisin og helsefag har sammen sendt innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité.

 

Kutt i Helsebiblioteket.no innebærer ulikheter i Helse-Norge

Vi har gode helse- og omsorgstjenester i Norge, mye takket være sterke fellesskapsløsninger. Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert kunnskapstjeneste som gir fri tilgang til internasjonale oppslagsverk, retningslinjer og prosedyrer, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor medisin og helsefag. Helsebiblioteket.no gir denne typen kunnskapstilgang uavhengig om man jobber på et av de store universitetssykehusene eller på det kommunale sykehjemmet.

Siden 2016 har Helsebiblioteket.no fått reduserte budsjetter og har måttet kutte i tilbudet.  Kuttet rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet. Det skaper ulikheter i Helse-Norge.

Les hele innspillet her.