Bokåret 2019: Ja, vi elsker bøker!

Denne står på trykk på medlemssidene fra Norsk Bibliotekforening i Bok og Bibliotek 4-2018

I oktober 2019 er Norge gjesteland under Bokmessa i Frankfurt i Tyskland. Samtidig har regjeringa lovet 30 millioner kroner til Bokåret 2019 i Norge. Neste år kan bli en skikkelig feiring av boka og norsk litteratur. I denne feiringa er bibliotekene selvskrevne medspillere.

TEKST: Ole Ivar Burås Storø, leder for NBFs Litteraturpolitisk utvalg

Satsing på norsk litteratur

Norsk litteratur er i vinden og får stadig mer internasjonal oppmerksomhet. Forfattere som Jo Nesbø, Karl Ove Knausgård og Maja Lunde har alle opplevd stor suksess i utlandet med sine bøker. Bare for å nevne noen. Siden Norge blir gjesteland på verdens største bokmesse, er det stor sjanse for at flere norske forfattere vil oppleve at deres bøker blir etterspurt av utenlandske forlag. Frankfurt kommer til å være en viktig arena for å fremheve ikke bare norsk litteratur, men også andre kunst- og kulturfelt for et internasjonalt publikum (og marked). Staten og bokbransjen bruker over 50 millioner kroner på Frankfurt 2019, og man kan selvsagt diskutere hvorvidt bruken av disse midlene er hensiktsmessig eller ikke. Men det har lite for seg, i hvert fall nå som avgjørelsen er tatt og Norge kommer til å være gjesteland under Bokmessa. Da må vi heller utnytte mulighetene som åpner seg. For dette er ikke bare en mulighet for Norge som litteraturland på selve bokmessa, men også en mulighet for oss som til daglig jobber med formidling av litteratur her hjemme i Norge. Når kulturminister Trine Skei Grande i tillegg legger 30 millioner kroner på bordet til et Bokår i Norge, ligger mye til rette for at boka og litteraturen vil skinne ekstra i 2019.

Utvalg for litteraturpolitikk oppfordrer til å søke om midler

Litteraturpolitisk utvalg i Norsk Bibliotekforening (NBF) oppfordrer alle til å bruke både

Ole Ivar Burås Storø, leder for Litteraturpolitisk utvalg og hovedstyremedlem i NBF.

Frankfurt og Bokåret til å vise fram hvilken kreativitet og gjennomføringskraft som finnes blant bibliotek og bibliotekarer rundt omkring i Norge. For selv om Bokår-midlene ikke sikrer drift i bibliotekene og er et engangsbeløp, gir de oss sjansen til å videreutvikle ting vi allerede gjør eller etablere nye aktiviteter som vi ønsker å sette i gang. Så la oss si ja, takk, ikle oss formidlingshatten og bruke både Frankfurt og Bokåret til å gjøre noe spennende og interessant med bøker og litteratur i sentrum. La oss se på disse initiativene som en inngang til å skape aktivitet og oppmerksomhet rundt utgivelser innen forskjellige sjangre og til diverse målgrupper. La oss bruke dette som et påskudd til å løfte frem bøker vi elsker, både de som er representert på messa i Frankfurt og de vi selv mener burde vært representert. La oss formidle litteratur i ulike varianter og på ulike måter, og arrangere et mangfold av litterære aktiviteter i bibliotekene.

500 arrangement i 500 bibliotek

Nasjonalbiblioteket har fått hovedansvaret for å forvalte midlene. Direktør Aslak Sira Myhre ønsker seg i Bokåret 500 arrangement i 500 bibliotek for å markere at det er 500 år siden den første norske boka ble trykt. Det skal han få, ikke sant?

På vegne av Litteraturpolitisk utvalg i NBF
Ole Ivar Burås Storø

Utvalg for litteraturpolitikk

Utvalget tar selvstendige initiativ til oppfølging av virkeplanen. Rådgivende organ i spørsmål som innkjøpsordningen og litteratur-, lese- og språkpolitikk. Utvalget følger med i aktuell samfunnsdebatt innenfor disse spørsmålene. Utvalget har dialog med Utvalg for digital tilgang og Opphavsrettsutvalget.

Leder: Ole Ivar Burås Storø
Øystein Espe Bae
Stig Elvis Furset
Rita Mundal
Åse Kristine Tveit
Live Slang