Bedre utvalg av e-bøker til barn og unge

Norsk Bibliotekforening, Utvalg for digital tilgang mener at antallet e-bøker i innkjøpsordningen for barn og unge må utvides.

Innkjøpsordningene er vårt viktigste og mest vellykkede litteraturpolitiske virkemiddel. Kulturrådet har begynt arbeidet med å tilpasse ordningene i tråd med den digitale utviklingen, og i innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne er nå 70 (10%) av totalt 773 eksemplarer som sendes ut til folkebibliotekene e-bøker. Dette er en løsning som har styrket folkebibliotekene og gitt den voksne befolkningen et grunntilbud av e-bøker.

Tilbudet av e-bøker til barn og unge er dessverre langt dårligere enn tilbudet til voksne. Selv om barn låner mer enn 5 ganger så mange papirbøker som voksne, er mindre enn én av fem utlånte e-bøker en barnebok (17 %). Det svake e-bokutlånet for barn står i sammenheng med det faktiske tilbudet av e-bøker til målgruppen. Av totalt 1550 innkjøpte titler i innkjøpsordningen for barn og unge utgjør andelen e-bøker kun 5%, dvs. 70 lisenser.

Photo by Patricia Prudente on Unsplash

E-bøker utgjør en liten andel av utlånet i de norske folkebibliotekene og vil gjøre det i mange år fremover. Allikevel bør det satses på å øke andelen e-bøker i innkjøpsordningen for barn og unge. Vi vet at god tilgang på bøker til barn, både e-bøker og papirbøker, øker lesningen og bidrar til leselyst og leseferdigheter. Et utvidet e-boktilbud for barn vil også være en fremtidsrettet innsats med tanke på grunnskolenes satsing på lesing, og utviklingen der stadig mer av undervisningen og læringen i norske grunnskoler skjer ved hjelp av digitale verktøy. I tillegg bør det legges vekt på at de ressursene skolebibliotekene har til innkjøp er varierende og jevnt over små. Dermed vil en satsing på e-bøker til barn gjennom kulturfondordningen bidra til å utjevne forskjeller i bibliotektilbudet til barn over hele landet.

På denne bakgrunn anbefaler NBFs Utvalg for digital tilgang at antallet e-bøker i innkjøpsordningen for barn og unge utvides – både ved at det arbeides for å øke antallet e-bøker som kjøpes inn og at antallet innkjøpte e-boklisenser økes. Vi mener en i det minste bør doble antallet e-bøker til 10 % som i ordningen for voksne.

På vegne av Norsk Bibliotekforening, Utvalg for digital tilgang:
Ørjan Persen
Grethe Johannessen
Lars Egeland
Heidi Hovemoen