Vi er på Arendalsuka!

Sammen med NBF Agder, NBF Skole og NFF har Norsk Bibliotekforening stand under Arendalsuka 13.-17. august.

Norsk Bibliotekforening har stand nr. 152 som ligger på Torvet, ikke langt fra Arendal bibliotek. På standen skal vi fortelle den nye historien om biblioteket! Bibliotek som møteplass, som kunnskapssenter og litteratur- og kulturarena. Biblioteket integrerer, er demokratiets beskytter, digital hjelper og sikrer tilgang til litteratur til alle. Neste år er det kommunevalg og vi trenger å vise politikerne og hva biblioteket kan.

I tillegg har vi to arrangement på Arendal bibliotek:
Torsdag 16. august kl. 14.00-15.00
Litteratur er sunt!
Har skjønnlitterære tekster evnen til å påvirke menneskers liv? Det er forsket på at lesing gir bedre psykisk helse. Shared Reading handler om å lytte til en skjønnlitterær tekst og så snakke om den. Hvordan kan det å reflektere over en skjønnlitterær tekst også være noe som kan hjelpe deg i det vanlige livet, både deg selv og andre?

Thor Magnus Tangerås, stipendiat ved OsloMet, innleder om Shared Reading. Mariann Schjeide er moderator for en samtale mellom Thor Magnus Tangerås og Goro Aarseth bibliotekar fra Deichman.

Fredag 17. august kl. 14.00-15.00
Surfer du på den digitale bølgen, eller sitter du fast i bakevja?
Et stadig mer digitalisert samfunn gjør digital kunnskap til et grunnleggende verktøy for å finne informasjon. Digitaliseringen berlrer alt fra utdanning, økonomi, e-handel, helse og omsorg. De som mangler denne kompetansen støter kontinuerlig på hindringer og blir utestengt fra stadig flere områder. Skillet mellom de digitale og de ikke-digitale øker.

Innlegg fra Medietilsynet, Seniornett, Kristiansand folkebibliotek og NRK. Lars Egeland er ordstyrer.