Tilskudd til utvikling av skolebibliotek

Utdanningsdirektoratet lyser nå ut midler til utvikling av skolebibliotek.

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Skolebibliotek på barnetrinnet er prioritert.

Søknadsfrist er 17. september 2018.

Se informasjon om tilskuddsmidlene her.