Personvernerklæring for Norsk Bibliotekforening

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte (dvs. tilsammen med annen informasjon) kan kobles til deg, f.eks. navn, bilde, personnummer, IP-adresse og personlig e-postadresse.

Behandlingsansvarlig

Generalsekretær er på vegne av Norsk Bibliotekforening ansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger.

Medlemsregister

Norsk Bibliotekforening lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer i et medlemsregister;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, medlemsnummer, eventuelt medlemskap i spesialgruppe og i Norsk Fagbibliotekforening.

Norsk Bibliotekforening lagrer i tillegg betalingshistorikk om våre medlemmer i 5 år.

Nettsidene

Nettsidene våre benytter informasjonskapsler, som nesten alle andre nettsider, slik at vi kan lage en bedre nettside for deg. Informasjonskapslene eller cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobil når du bruker nettsteder.

Avvise og slette informasjonskapsler
Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Webanalyse
Norsk Bibliotekforening bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Dette er en viktig del av arbeidet med å lage en best mulig nettsider for brukerne våre. Vi får informasjon om blant annet hvilke sider som er mest besøkt, hvilke nettsider brukerne kommer fra, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere brukerne har. Vi anonymiserer alle ip-adresser og ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 26 måneder etter registering. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Påmeldinger til arrangementer

Når du fyller ut et skjema for å melde deg på et av våre arrangement lagrer vi personopplysningene du legger igjen i skjemaet. Opplysninger vi henter inn ved påmelding i forbindelse blir kun benyttet til å administrere arrangementet. Påmeldinger som blir sendt inn via nettsiden blir lagret i 12 måneder.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar nyheter og informasjon på e-post fra Norsk Bibliotekforening. E-postadressen brukes til å sende deg nyhetsbrev via tjenesten MailChimp, og kan også ved samtykke bli brukt av Norsk Bibliotekforening på Facebook og andre plattformer for å vise deg tilpassede digitale annonser. Vi gir ikke ut e-postadresser som vi har nyhetsbrevet til andre tredjeparter, eller bruker den til formål du ikke har samtykket til.

I nyhetsbrev du får av oss er det lenker for å melde deg av nyhetsbrevet og til personopplysninger. Du kan få innsyn i hvilke data som er registrert, og kan selv å fjerne eller oppdatere opplysningene.

Deling sosiale medier

Når du deler innhold i sosiale medier legger du ut informasjon på en tredjeparts tjeneste. Hvordan denne tredjepart håndterer personopplysninger reguleres av din avtale med tjenesten. Informasjon om at du har delt innhold fra www.nettside.no lagres ikke hos oss.

Kommentarfelt

Om du velger å kommentere på blogginnlegg så lagrer vi personopplysninger som navn, ip-adresse, epostadresse og informasjon om nettleseren din. En anonymisert streng laget av epostadressen din blir delt med tjenester Gravatar og om du er registrert der vil bildet ditt vises sammen med kommentaren din. Se Gravatar service privacy policy

Formål med behandlingen av personopplysninger

Foreningen behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som medlemsorganisasjon. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og medlemsservice i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon som navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å kunne sende ut faktura for medlemskontingent, Bok og Bibliotek, invitasjoner og annen relevant medlemsinformasjon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger

Foreningen lagrer de personopplysningene du har gitt i forbindelse med innmelding som medlem i Norsk Bibliotekforening.

Foreningen lagrer de personopplysninger du oppgir i forbindelse med påmelding til ulike arrangement som Organisasjonsmøte eller andre type seminarer eller konferanser foreningen arrangerer, søknad om stipend fra Norsk Bibliotekforenings fond eller forslag til Årets bibliotek, Pådriverprisen og lignende.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Norsk Bibliotekforening deler personopplysninger som navn og adresse til distributør av Bok og Bibliotek og medlemsinformasjon til tillitsvalgte i lokalavdelinger, spesialgrupper og Norsk Fagbibliotekforening.

Norsk Bibliotekforening vil kunne dele personopplysninger som navn med hotell og eller konferansearrangør, i forbindelse med arrangement.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt medlemsregister i 5 år etter at medlemskapet er utløpt.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med påmelding til arrangement lagres i 1 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Foreningen behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

De personopplysninger vi samler om deg blir behandlet og lagret på en sikker og trygg måte.   Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende e-post: nbf@norskbibliotekforening.no