Personvernerklæring for Norsk Bibliotekforening

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte (dvs. tilsammen med annen informasjon) kan kobles til deg, f.eks. navn, bilde, personnummer, IP-adresse og personlig e-postadresse.

Behandlingsansvarlig

Generalsekretær er på vegne av Norsk Bibliotekforening ansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Norsk Bibliotekforening lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer i et medlemsregister; Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, medlemsnummer, eventuelt medlemskap i spesialgruppe og i Norsk Fagbibliotekforening.

Norsk Bibliotekforening lagrer i tillegg betalingshistorikk om våre medlemmer i 5 år. 

Formål med behandlingen

Foreningen behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som medlemsorganisasjon. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og medlemsservice i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon som navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å kunne sende ut faktura for medlemskontingent, Bok og Bibliotek, invitasjoner og annen relevant medlemsinformasjon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Innhenting av personopplysninger

Foreningen lagrer de personopplysningene du har gitt i forbindelse med innmelding som medlem i Norsk Bibliotekforening. Foreningen lagrer de personopplysninger du oppgir i forbindelse med påmelding til ulike arrangement som Organisasjonsmøte eller andre type seminarer eller konferanser foreningen arrangerer, søknad om stipend fra Norsk Bibliotekforenings fond eller forslag til Årets bibliotek, Pådriverprisen og lignende.

Foreningen bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her http://norskbibliotekforening.no/?s=cookies

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Norsk Bibliotekforening deler personopplysninger som navn og adresse til distributør av Bok og Bibliotek og medlemsinformasjon til tillitsvalgte i lokalavdelinger, spesialgrupper og Norsk Fagbibliotekforening. Norsk Bibliotekforening vil kunne dele personopplysninger som navn med hotell og eller konferansearrangør, i forbindelse med arrangement. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt medlemsregister i 5 år etter at medlemskapet er utløpt. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med påmelding til arrangement lagres i 2 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Foreningen behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

De personopplysninger vi samler om deg blir behandlet og lagret på en sikker og trygg måte.   Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende e-post: nbf@norskbibliotekforening.no