Nå kan du søke stipend

Alle personlige medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan søke stipend for å utvikle seg faglig. Relevante formål kan være kurs, konferanse, workshop eller studiereise, men vi vurderer også andre formål.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til og begrunne hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om og om du skal oppgi andre finansieringskilder. Stipendmottakerne skal redegjøre for hva stipendet er gått til i en rapport, og kan bli spurt om å presentere stoff på våre nettsider eller i andre kanaler.

Retningslinjer for søkere

  1. Søkeren må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening.
  2. Formålet for stipendet er å utvikle faglig kompetanse, fortrinnsvis i samsvar med NBFs handlingsplan.
  3. Stipend kan bare tildeles enkeltpersoner.
  4. Søknaden må inneholde budsjett og det skal oppgis eventuelle andre instanser det søkes om støtte fra, samt beløp.
  5. Søkere som har mottatt stipend de siste fem år, blir ikke vurdert.
  6. Søkere kan ikke søke om midler til avsluttede tiltak eller aktiviteter.
  7. Stipendmottakere forplikter seg til å avlevere skriftlig rapport til NBF når aktiviteten/tiltaket avsluttes.

 Søknadsfrist: 30. august 2018.

Søknaden sendes til: ce@norskbibliotekforening.no