Velkommen til konferanse om barnebibliotek

Kom på konferanse om barnebiblioteket! 5. juni arrangerer Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for barn og unge konferanse om trender og praksis i barnebiblioteket i samarbeid med Bibliotekenes Hus.

Synet vårt på barn påvirker hvordan vi utformer bibliotekrommet. Skal vi legge til rette for det aktive og lekende barnet eller først og fremst støtte kunnskapsutvikling og leseglede? Har vi rom for begge deler? Vi kan love spennende foredragsholdere fra inn- og utland og gode muligheter for å utveksle erfaringer med kolleger.

Påmelding her.

Konferansen arrangeres i lokalene til Bibliotekenes Hus i Alf Bjerckes vei 20 i Oslo.

Ordinær deltakeravgift for konferansen er kroner 1.150.

For medlemmer av NBF Barn og unge og for studenter er prisen kroner 750.

Meld deg inn i  NBF Barn og unge – et medlemskap koster bare 100 kroner i året

Program:

09:00–10:00: Dørene åpner. Kaffe/te og litt å bite i

10:00–10.15: Velkommen og praktiske opplysninger

10.15– 11.00:  Fra lukkede dører til åpne rom: barnas erobring av folkebibliotekene. Åse Kristine Tveit, OsloMet

11:00–11.15: Pause

11.15– 12.00  The Library of 100 talents; a laboratory for future library workRob Bruijnzeels, ProBiblio

12:00–13.00: Lunsj i Biblioteket

13:00–13.45:  Making space for reading. Rachel van Riel, Opening the book

13:45–14.00: Pause

14:00–ca. 15.15:  Erfaringsutveksling – presentasjoner av barnebibliotekene i Kongsberg, Rygge og Narvik. Elisabeth Bergstrøm, Mari Eeg og Tonje Farset – seksjonen ledes av Kjartan Vevle.

Marie Louise Ask Moss, styreleder i NBF Barn og unge, loser oss gjennom programmet.