Ditt bibliotek oppfyller FNs mål for bærekraftig utvikling

Norsk Bibliotekforening oppfordrer alle bibliotek til å legge inn informasjon om hvordan de er med å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling. Dette er en del av Agenda 2030.

Informasjon om ditt bibliotek legger du inn her: http://bit.ly/UN2030Libraries

Petter von Krogh og Mona Myrland har utarbeidet kartet på vegne av Norsk Bibliotekforening.