Velkommen til landsmøte 2018

Velkommen til landsmøte 14. mars 2018 på Scandic Park Sandefjord kl. 15-18! Landsmøtet er (med mindre annet blir bestemt) åpent for tilhørere, og alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening har stemmerett.

Vær beredt!

For at du skal være forberedt, har vi laget landsmøtepapirer. Her finner du

  • hovedstyrets beretning 2016-2018
  • kontrollkomiteens rapport
  • forslag til prinsipprogram og handlingsplan
  • regnskap, budsjett og forslag til kontingentsatser
  • valgkomiteens innstilling

Landsmøtepapirene laster du ned her. (PDF)

Landsmøtepapirene blir trykket og delt ut på landsmøtet.

Her kan du lese hovedstyrets beretning som ren tekst.

Skal du stemme på vegne av institusjon?

Alle medlemsinstitusjoner har én stemme. For at den skal brukes, må en ansvarlig ved institusjonen fylle ut skjema og sende på e-post innen 10. mars.

Trykk her for fullmaktskjema (PDF)

Registrering

Alle må registreres til landsmøtet. Det kan du gjøre tirsdag 13. mars kl. 16-17 eller onsdag 14. mars kl. 14-15. Da får du stemmeseddel/-sedler.  Vi oppfordrer til registrering så tidlig som mulig.

For at registreringen skal gå så smidig som mulig, oppfordrer vi alle landsmøtedeltakere til å si fra at de vil komme på landsmøtet på forhånd. Det er mulig å melde seg på i døren også. Du melder deg på gjennom Bibliotekmøte.no.

Hjelp, jeg er ny!

Landsmøtet er Norsk Bibliotekforenings øverste organ. På landsmøtet går vi gjennom det som har skjedd i inneværende periode (2016-2018) og bestemmer retningen for den neste (2018-2020). Du har en sjanse til å påvirke bibliotekpolitikken gjennom å kommentere hovedstyrets arbeid, stemme over landsmøteuttalelser, velge hvem som skal sitte i hovedstyre og kontrollkomité og bestemme de økonomiske rammene.

Det blir valgt ordstyrere som sørger for at debatten går ordentlig for seg. Forslaget til møtereglement kan du lese i landsmøtepapirene. Hvis det er første gang du skal på landsmøte, eller du er usikker på hva du kan gjøre eller mene på landsmøtet: Ta kontakt med oss i sekretariatet, gjerne i forkant.

Hjelp, jeg er gammel!

Vi ønsker naturligvis landsmøtetravere velkommen til Sandefjord 14. mars. Det er ingenting som gjør Norsk Bibliotekforening så sterke og kule som at vi har hundrevis av medlemmer som har vært med siden forrige århundre. Ta kontakt med oss i sekretariatet hvis du lurer på noe på forhånd. Vi gjør oppmerksom på at i år sendes ikke landsmøtepapirene ut på papir til alle medlemmer som tidligere, men deles ut på landsmøtet.