Digitale lydbøker til alle som vil ha!

Uttalelse fra Norsk Bibliotekforenings utvalg for litteraturpolitikk

De siste dagene har Klassekampen skrevet om manglende tilbud av e-lydbøker i norske bibliotek. Etterspørselen er stor, men det finnes per i dag ingen avtale som sikrer bibliotek tilgang til utlån av digitale lydbøker på norsk. Aner vi en risiko for anglifisering dersom e-lydbøker på norsk ikke blir tilgjengelige på offentlige bibliotek?

Etter Klassekampens oppslag har kulturminister Trine Skei Grande (V) bedt Nasjonalbiblioteket om å se på mulige løsninger for at bibliotek også kan låne ut e-lydbøker til lesere, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er positiv.

Litteraturpolitisk utvalg i Norsk Bibliotekforening er glad for kulturministerens initiativ og nasjonalbibliotekarens positive reaksjon. Selvsagt skal også e-lydbøker være tilgjengelige for utlån i norske bibliotek. Forlag nyter godt av innkjøpsordningene og krever momsfritak. Da må de også være mer åpne for å få på plass avtaler, og vise større vilje til å sikre lesere bedre tilgjengelighet av litteratur i flere format. Det kan ikke være slik at innkjøpsordningene bare er til for skriftlesere og ikke for lyttere. Et manglende tilbud går utover brukere som ikke får det tilbudet de forventer (eller har krav på) via offentlige bibliotek. Målet må derfor være at alle formater blir likestilte. Bibliotekene skal gjøre tilgjengelig og formidle litteratur uavhengig av format.

Med lånekort på Sølvberget i Stavanger får du via appen Overdrive tilgang til engelskspråklig litteratur som e-lydbok. Dersom forlag her hjemme ikke er med på å åpne opp for eget innhold, kan vi altså risikere at bibliotek vil tilby kun engelskspråklig litteratur for lånere som av ulike årsaker foretrekker lydbøker. Kan forlag være bekjent med at bibliotek får til avtaler med amerikansk leverandører, men ikke med norske? Et manglende tilbud går ikke bare utover bibliotekbrukerne, men vil også få konsekvenser for det norske språket. En slik utvikling er ingen tjent med.

Av Ole IB Storø, Åse Kristine Tveit, Øystein Espe Bae, Rita Mundal og Stig Elvis Furset
Litteraturpolitisk utvalg i Norsk Bibliotekforening