Ta med bibliotekpolitikken i Regjering!

Av Lars Egeland, nestleder i Norsk Bibliotekforening

Trine Skei Grande deler ut Årets bibliotek til Time bibliotek, Ola Elvestuen på Arendalsuka og Iselin Nybø på NBF Skole-konferanse

I dag blir sannsynligvis tre gode bibliotekvenner ministre. Venstre har lyttet og bidratt i bibliotekpolitikken. Iselin Nybø har sittet i hovedstyret i Norsk Bibliotekforening, Ola Elvestuen har arbeidet med Nye Deichman og Trine Skei Grande har vært i juryen for Årets bibliotek. Nå går sannsynligvis disse inn i regjering, og vi i Norsk Bibliotekforening håper på fortsatt like god kontakt.

Det mest påtrengende problemet for norske folkebibliotek, er svikten i bevilgningene. Derfor har Norsk Bibliotekforening stilt seg i spissen for et krav om øremerkede opptrappingsmidler til bibliotekene. Venstre har støttet dette. I Jeløya-erklæringen er det ikke spor av et slikt ønske.

Der er det ikke prat om bibliotekmilliard, men «nye modeller for drift av bibliotek». Hva betyr det? Skal vi frykte konkurranseutsetting? Regjeringa vil også «foreta en helhetlig gjennomgang av kulturlovene, inkludert lover for bibliotek, museer og arkiv.» Jannicke Røgler, nyvalgt leder i Bibliotekarforbundet spør: «Har vi grunn til å frykte at regjeringsplattformen snakker om den svenske Nacka-modellen, der blant annet det private firmaet Axiell skal drive tre folkebibliotekavdelinger på anbud fra januar 2019?»

«Venstre er generelt tilhenger av et liberalt arbeidsliv, der konkurranseutsetting og anbud er virkemidler de i mange sammenhenger er positive til. Det er derfor grunn til å følge nøye med i tida framover, hva regjeringen mener med «nye modeller for drift av bibliotek» sier Røgler.

Dagens biblioteklov gir stort rom for ulike måter å organisere bibliotekene på. Tønsberg og Færder bibliotek er et eksempel på at to kommuner samarbeider. Man kan også etablere samarbeid mellom folke- og skolebibliotek. Derfor er det uklart hva regjeringa vil endre i bibliotekloven. Paragraf 4 slår fast at «Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon.» Er det dette som skal endres for å åpne opp for at kommersielle selskaper skal kunne drifte bibliotek?

Jeløya-erklæringen innebærer at regjeringa vil innføre momsfritak også på e-bøker. Det har en betydning for prisen for e-bøker for privatpersoner. For folkebibliotekene som får refusert momsutgiftene, har det minimal betydning. For fagbibliotekene innen universitets- og høgskolesektoren vil momsfritaket bare ha betydning om det omfatter mer enn de tradisjonelle e-bøkene, som utenlandske databaser og tidsskrifter. Da vil det koste mye penger. Hvis formålet var å støtte bibliotekene og norske forfattere, kunne pengene vært brukt mye mer effektivt gjennom direkte støtte.

Venstre er et parti som har støttet bibliotekene. Nå trenger vi å høre at de tar det med seg inn i regjering.