Skolebibliotek for framtiden!

Gode rammebetingelser og en aktiv integrering i skolens pedagogiske opplegg, er avgjørende for å skape et godt skolebibliotek.  – Se til Gulskogen!, skriver Camilla Sørbye, leder i NBF Buskerud, i et leserinnlegg i Drammens Tidende. Her forklarer hun hvorfor og hvordan Gulskogen skolebibliotek har lykkes med å skape et moderne og åpent skolebibliotek som motiverer elevene til lesing. Gulskogen skolebibliotek er en av de nominerte kandidatene til Årets bibliotek 2017.

Les innlegget her

Skolebiblioteket ved Spangereid skole i Lindesnes kommune viser vei. Her kan skoleledelsen vise til en klar sammenheng mellom økte tilskudd til skolebiblioteket og lavere utgifter til spesialundervisning. Biblioteket var nominert til Årets bibliotek 2014 og er til inspirasjon for skolebibliotek over hele landet. Sist uke besøkte de Rygge.

Les om besøket her

– Skal skolebiblioteket være et rom med bøker eller en arbeidsmetode? Kristine Abelsnes, leder i NBF Rogaland, etterspør en metodisk tilnærming og offensiv holdning til skolebibliotekene i Rogaland i et leserinnlegg i Rogalands avis Dagsavisen. Hun trekker fram arbeidet ved Nylund skole i Stavanger som en modell for andre skoler i distriktet.

Les innlegget her