Pressemelding statsbudsjettet 2018

Dato: 12.10.2017

Stortinget må ta ansvar for bibliotekene

– Det er i kommunene det skjer, men det er i kommunene det skjærer seg. Nå er det på tide å styrke den kulturelle grunnmuren sier leder av Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide. Statistikken for bibliotek er formidabel når det gjelder besøk, arrangement og fornøyde brukere.  – Bibliotekene leverer, kommunene og regjeringen gjør det ikke.

Nå må Stortinget gjøre en innsats, sier Schjeide.

Nasjonalbibliotekets mandat er å bidra til utvikling og styrking av folke- og fagbibliotek og Nasjonalbiblioteket får noe økte midler i neste års statsbudsjett. Men økte midler til bemanning av bibliotek, innkjøp av bøker, utvidede åpningstider, digitale løsninger og formidling av kunnskap der du bor, kommer ikke. Det er en kommunal oppgave. Hva da når folkebibliotekene er systematisk nedprioritert i kommunene? Dette er en tid da bibliotekene er motvekten til falske nyheter og alternative fakta. Nye konstellasjoner på Stortinget gir partiene muligheten til å satse på bibliotek.

 Millionsatsing på bibliotek – i Sverige

– ”Look to Sweden”, sier Schjeide. Den svenske regjeringen har bevilget 250 millioner årlig 2018-2020 for å utvide tilbudet og øke tilgjengeligheten til bibli­otekene. I Sverige snakker man om bibliotekenes rolle innenfor demokrati, utdanning, ytringsfrihet og globalisering. Bibliotekene settes inn i en politisk ramme. Er det derfor satsingen på bibliotekene blir fulgt opp med bevillinger – i Sverige? fortsetter Schjeide.

Lesestimuleringstiltak

Regjeringen vil sette av om lag 20 mill. kr i 2018 til lesestimulering for barn og unge. I tillegg til frivillige og ideelle organisasjoner kan nå også kommuner og skolebibliotek søke om tilskudd. – Det er positivt. Skolebibliotek har fått forfalle i mange år, men dette er bare et av mange tiltak som trengs når det gjelder skolebibliotek, sier Mariann Schjeide.

Kontakt: Leder Mariann Schjeide, mobil 415 44 647