Nasjonal bibliotekdag: Hva kan du gjøre?

Inspirasjonen er laget av Lise Arinda Ruud og Jamila Tokerud Bahri, praksisstudenter i Norsk Bibliotekforening.