Foreslå kandidatar til Pådriverprisen

Norsk Bibliotekforening delte ut Pådriverprisen for første gang i 2013 – til Anna Lena Westrum. I 2016 ble Anniken Bjørnes kåret til Pådriver. No leitar vi etter kandidatar til Pådriverprisen 2018.

Pådriverprisen delast ut til ein person som er

  • innovativ
  • kreativ
  • ein pådrivar i bibliotekfeltet

Pådriverprisen er modellert etter Movers & Shakers, som delast ut av Library Journal.

Premien er forutan heider, ære & stor åtgaum, ei dekka reise og opphald til Det 76. bibliotekmøte som i Sandefjord i mars 2018. Der får vinnaren også høve til å presentere arbeidet sitt.

Vi håper på mange spenstige og gode forslag på personar som vi veit finnast der ute, men som ikkje alltid er like synlege for kollegaer og andre i omverda. Sjå deg omkring. Veit du om nokon som driv med noko heilt spesielt som du meiner bør kome opp og fram i lyset? Ikkje nøl med å tipse oss og nominere!

Du kan også sende forslaget ditt til nbf@norskbibliotekforening.no.

Forslagsfrist: 1. november

Juryen for Pådriverprisen 2018: Odd Letnes (redaktør Bok og Bibliotek), Toril Åbotnes Iversen (biblioteksjef Oppdal + styremedlem NBF Sør-Trøndelag), Bjarte Bakken (Foreningen !les, prosjektleder for Ungdommens kritikerpris og Uprisen), Anna Kathinka Dalland Evans (juryens leder, kommunikasjonsansvarlig ved Institutt for teoretisk astrofysikk UiO)