Liveblogging fra Lillehammer: Ann-Magritt, hvor ble det av deg i alt mylderet?