Trenger man gullbillett til skolebiblioteket?

Foreningen !les ved Vibeke Røgler, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved Mari Moen Holsve,  rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Leser søker bok ved Eva Rekve, Norsk Bibliotekforening ved Mari Hopland.

Etter at elleve organisasjoner sendte felles brev om skolebibliotek i januar, ba initiativtakerne om møte med kunnskapsministeren for å diskutere hvordan skolebibliotek kan styrkes. I Klassekampen sa Torbjørn Røe Isaksen at han ville møte oss, og 20. mars var Norsk Bibliotekforening, Foreningen !les, Leser søker bok og Norske barne- og ungdomsbokforfattere i møte med kunnskapsminister Røe Isaksen.

Vi snakket om

  • hvordan skolebibliotek ikke er en del av utdanningspolitikken i dag.
  • at hvis skolebibliotek skal få en aktiv plass i skolens undervisning, må det prioriteres.
  • at prioriteringer må forankres i politisk ledelse, i departement, og deretter hos direktorat og hos skoleeiere.
  • hvordan manglende forankring i politisk ledelse overlater biblioteket til enkelte skolers ildsjeler. Det gir forskjellig tilbud til elevene, og er hverken bærekraftig eller gjennomgripende.

Vi viste naturligvis til forskning og tall som viser de muligheter og resultater aktiv bruk av skolebibliotek gir.

Vi tok med oss rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole i Drammen. Denne skolen har et godt skolebibliotek, og bruker biblioteket aktivt i undervisningen. Hun kunne gi ministeren hands on-erfaring med hvordan skolebiblioteket bidrar til en bedre skole.

Vi diskuterte konkret

  • styrking av lovverket
  • å få skolebibliotek inn i læreplanene
  • oppfølging av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
  • hvorfor departementet må delta i arbeidet med ny skolebibliotekstatistikk

Kunnskapsministeren og tre rådgivere møtte oss i 45 minutter, og vi opplevde at vi fikk god dialog. Det hjalp kanskje litt at vi hadde tatt med sjokolade…Torbjørn Røe Isaksen har tidligere uttalt at han mener skolebibliotek er viktig, og at han var heldig som vokste opp med et godt skolebibliotek. Derfor gav vi ham sjokolade med en gullbillett, for å si at dette ikke skal handle om flaks. Med denne gullbilletten kan Isaksen bidra til at alle elever får det skolebiblioteket de fortjener.


Hva nå?

Etter møtet fikk vi i oppdrag å sende skriftlig innspill om gode skolebibliotek, hvor vi spesifiserer og konkretiserer forslagene til endringer som kan gjøres. Vi skal også foreslå nytt program for skolebibliotekutvikling. Dette følger vi naturligvis opp!

Synes du også skolebibliotek er viktig? Da bør du delta på NBF Skoles seminar i april. Du kan også melde deg inn i Norsk Bibliotekforening Skole.

Ta gjerne kontakt med Norsk Bibliotekforening eller en av de andre organisasjonene som er med på dette: Foreningen !les, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Forfattersentrum, Fagforbundet, Norsk Barnebokinstitutt, Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet for å komme med innspill eller tips til hvordan vi kan styrke skolebibliotek.

2 kommentarer om “Trenger man gullbillett til skolebiblioteket?

Det er stengt for kommentarer.