Realfagsbiblioteket (UiO) er Årets bibliotek 2016

Realfagsbiblioteket er årets bibliotek 2016! Fra venstre: Heidi Rustad (nestleder, Realfagsbibliotet), Mariann Schjeide (leder av Norsk Bibliotekforening), Bernhard Ellefsen (i juryen), Live Rasmussen (leder, Realfagsbiblioteket), Curt Rice (jurymedlem), Kristin Vinje (jurymedlem) og Brita Esaiassen (jurymedlem). Foto: Anna Kathinka Dalland Evans.

Realfagsbiblioteket har klart å skape et varmt og inkluderende fagbibliotek, en sosial møteplass som samtidig oser av faglig tyngde, sier leder av Norsk Bibliotekforening Mariann Schjeide.

Realfagsbiblioteket på Blindern tar formidling av naturvitenskapelige fag på alvor, og har blitt et samlingssted for både faglige og sosiale aktiviteter.

Heidi Rustad og Live Rasmussen takker for prisen Årets bibliotek 2016. Foto: Anna Kathinka Dalland Evans.

Gjennom aktivt samarbeid med fagmiljøene på Universitetet i Oslo arrangerer Realfagsbiblioteket åpne foredrag, seminarer og debatter, og de er fast arena for direktesending av radioprogrammet Abels Tårn på NRK P2. Realfagsbiblioteket legger til rette for studentene, som har svart med iherdig bruk av biblioteket.

Direktesending av Abels Tårn (NRK P2) i Realfagsbiblioteket. Fra venstre: Petter Bøckman- NHM, Sunniva Rose – Fysisk institutt, Anders Hafreager- Fysisk institutt og programleder i Ekko Torkild Jemterud. Foto: UiO/Yngve Vogt.

Prisen ble delt ut av jurymedlem Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Bibliotekenes rolle har forandret seg veldig de siste årene, spesielt med tanke på den raske utviklingen innenfor teknologi og digitalisering, og de har en viktig funksjon i kunnskapssamfunnet, sa Curt Rice under utdelingen. – Ved å kombinere rollen som kilde til faglig kunnskap med å være arena for formidling og debatt, viser Realfagsbiblioteket at de tar bibliotekenes rolle i samfunnet et steg videre.

Juryen har bestått av:
Bernhard Ellefsen, litteraturkritiker i Morgenbladet
Brita Esaiassen, bibliotekar på Berg folkebibliotek på Senja, fjorårets vinner
Curt Rice, rektor Høgskolen i Oslo og Akershus
Kristin Vinje, stortingsrepresentant (H)
Mariann Schjeide, leder av Norsk Bibliotekforening

Det kom inn over 100 forslag på 40 ulike bibliotek til årets pris. Med utgangspunkt i de inkomne forslagene nominerte juryen tre sterke kandidater, som har utmerket seg på hvert sitt område: Deichmanske bibliotek (Tøyen & Biblo Tøyen), Kristiansand folkebibliotek og Realfagsbiblioteket.

Om prisen

Prisen «Årets bibliotek» deles ut av Norsk Bibliotekforening, og tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket. Norsk Bibliotekforenings hovedstyre utpeker hvert år en jury på 3-5 personer, som ledes av Norsk Bibliotekforenings leder. Prisen er en kunstgjenstand. Alle typer bibliotek kan bli tildelt prisen.

Årets bibliotek 2016 – publikum er klare. Foto: Anna Kathinka D. Evans.

Om Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er en uavhengig interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekets brukere. Vi kjemper for alle typer bibliotek og alle slags bibliotekbrukere. Vi har 3100 medlemmer – 2100 personlige og 1000 institusjonsmedlemmer. Vi jobber for at politikere og media skal forstå hvor viktig bibliotek er.

Kontakt

Norsk Bibliotekforenings leder Mariann Schjeide
415 44 647, leder@norskbibliotekforening.no

Vinner Live Rasmussen, leder for Realfagsbiblioteket
900 66 138, live.rasmussen@ub.uio.no

Realfagsbiblioteket i Oslo. Foto: UiO/Yngve Vogt.