Innspill til budsjett og økonomiplan framlagt i nord

Norsk Bibliotekforenings lokalavdeling for Nord-Norge har skrevet åpne brev til kommunene Tana, Porsanger, Hadsel, Tromsø og til Finnmark fylkeskommune for å be dem verne innbyggernes bibliotektilbud.

Norsk bibliotekforening region Nord vil på det sterkeste oppfordre kommunepolitikerne i Porsanger kommune om å sørge for at Porsanger folkebibliotek får beholde lokalene sine i Porsanger rådhus.

Foreningen ser også med stor bekymring på at fylkesrådmannen i budsjettforslag for 2017 nok en gang foreslår kutt på kr. 125 000,- for Finnmark fylkesbibliotek.

I Tana fremkommer det av rådmannens framlagte budsjett at biblioteket får et kutt på 98 000,- til innkjøp av bøker, utstyr og andre medier. Dette er en dramatisk reduksjon på over 56 %, noe som vil få store konsekvenser for befolkningen i Tana kommune når det gjelder tilgangen til nye bøker og annet som biblioteket i dag kan tilby.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge oppfordrer kommunestyret i Tromsø til stemme for å beholde Kroken filial i Tromsø.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge oppfordrer administrasjon og politikere i Hadsel kommune om å endre kurs i denne saken, og opprettholde biblioteksjefstillingen som en 100 % stilling videre.

Alle brevene kan du lese i sin helhet på lokalvdelingen Nord sin hjemmeside.