Audiens på Slottet

Leder Mariann Schjeide, nesteleder Lars Egeland og generalsekretær Ann Berit Hulthin var torsdag 15.12. i audiens hos H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

– At kronprinsessa er særs interessert og oppteken av bibliotek, er det ingen tvil om, forteller Schjeide.

Audiens på Slottet
Leder i Norsk Bibliotekforening Mariann Schjeide, nestleder Lars Egeland og generalsekretær Ann Berit Hulthin var torsdag 15.12.16. i audiens hos H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

 

Hva gjør man egentlig på en audiens?

– Vi orienterte om biblioteket som uavhengig debattarena, om skolebibliotek som ein integrert del av undervisninga, om fag- og forskningsbibliotek og om Open Access, forteller Mariann Schjeide.
– Kronprinsessa var også særs opptatt av biblioteka som ein integreringsarena, og var godt orientert om kva for ein rolle biblioteka hadde der. Ho har mellom anna deltatt på språkkafé  ved Bergen offentlige Bibliotek.