Norsk Bibliotekforenings høye beskytter på biblioteket

Norsk Bibliotekforening er vertskap når H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit onsdag 30. november besøker både et folkebibliotek og et fagbibliotek: Deichmanske bibliotek, Majorstuen filial, kl 09:00, og Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, Blindern, ca kl 10.45.

Norsk Bibliotekforening

De fleste har et forhold til bibliotek, men ikke alle har tenkt på at biblioteket er mer enn et sted man låner bøker. Biblioteket er i dag i stor grad blitt brukernes eget sted. Biblioteket er dypest sett et senter for kunnskap og for litteraturformidling, samtidig som det er en viktig sosial møteplass og en arena for samtale og debatt. I dagens jungel av tilgjengelig informasjon er bibliotekaren en stifinner og en spesialist på veiledning og kildekritikk. Denne moderne bibliotekdriften skal H.K.H. Kronprinsessen få oppleve på nært hold når hun på Majorstuen prøver seg som bibliotekar i et folkebibliotek og på Realfagsbiblioteket treffer informatikkstudenter som lager digitale applikasjoner til bruk i biblioteket.

Norsk Bibliotekforening er en uavhengig interesseorganisasjon som driver bredt politisk arbeid for å sette alle typer bibliotek på dagsorden. H.K.H. Kronprinsessen er Norsk Bibliotekforenings høye beskytter. Se gjerne http://norskbibliotekforening.no/

Deichmanske bibliotek

Deichmanske bibliotek er Norges største og eldste folkebibliotek, og består av ett hovedbibliotek i sentrum og 18 filialer over hele byen. Deichmanske har et mål om 2,3 millioner besøkende i 2016 (+7 prosent vekst).

Filialen på Majorstuen er den best besøkte i Oslo med 280 000 mennesker i 2016 (frem til 1.11.2016). Dette er en økning på 38 prosent fra samme periode i fjor. I juni 2015 oppgraderte Majorstuen til meråpent, som betyr at brukerne kan låse seg inn selv mellom kl. 07 og 23 alle årets dager, også når biblioteket er ubetjent.

Realfagsbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Oslo har 19 fag- og forskningsbibliotek plassert rundt i byen, deriblant Realfagsbiblioteket på Blindern, som er Norges største forskningsbibliotek innen realfag. «Universitetsbiblioteket er jo selve ryggraden i en moderne og velfungerende akademisk institusjon» har rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, sagt.

Realfagsbiblioteket har skapt en ny faglig arbeidsplass, en møteplass og en arena for formidling av realfag. Med sine åpne arrangement er de også blitt en rekrutteringsarena for naturvitenskapelige fag. Studentene gir Realfagsbiblioteket svært gode tilbakemeldinger på service og arrangementer. Biblioteket er i bruk 7 dager i uken.

Akkreditering

Det blir fotomuligheter på begge bibliotekene. Pressen er velkommen til å melde seg på innen tirsdag 29.11. kl 12 til kommunikasjonsrådgiver i Norsk Bibliotekforening Anna Kathinka Evans, kathinka@norskbibliotekforening.no, tlf 23 24 34 38.

Kontaktperson ved Det Kongelige Hoff: Kommunikasjonsrådgiver Lars Heltne, lars.heltne@slottet.no, tlf 99 78 68 59.

Adresser

Deichman Majorstuen: Harald Hårfagresgt. 2

Realfagsbiblioteket ligger i Vilhelm Bjerknes hus, Moltke Moes vei 35: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl13/