Pressemelding statsbudsjettet 2017

Dato: 06.10.2016

Kommunene må ta sitt ansvar for bibliotekene

Det er kommunene som eier folkebibliotekene, og hovedtyngden av utviklingsarbeidet må drives fram av bibliotekeierne selv, sier Kulturdepartementet i sitt budsjett for 2017.

– Nå forventer vi at kommunene tar sitt ansvar. Regjeringen lover økte frie inntekter på 4 milliarder kroner til kommunene og det gir kommunene er god anledning til å satse på den lokale kulturinstitusjonen som er mest brukt av befolkningen, nemlig folkebibliotekene, sier leder av Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide.

Folkebibliotekstatistikken viser at der kommuner satser på bibliotek som i Bodø, med sitt nye kulturhus Stormen, er et av de stedene som kan vise til økning i besøk. Vi ser den samme tendensen også i Oslo. Deichmanske bibliotek har registrert en økning på 13 prosent i år sammenlignet med i fjor. Det er en formidabel innsats med litteratur- og kulturformidling og organisering av arrangement i bibliotekene landet rundt.

– Bibliotekene leverer, nå er det kommunenes tur, sier Schjeide.

Skolebibliotek – lesing er nøkkel til kunnskap

Kunnskapsdepartementet satser på skolen og ber kommunene ta ansvar for at elever knekker lesekoden. – Regjeringen burde også satse på skolebibliotek, mener Schjeide. Lesing er en nøkkel til kunnskap og skolebibliotek er et verktøy for læring.

– ”Look to Sweden”, sier Schjeide. Her setter regjeringen av øremerkede midler til å ansette skolebibliotekarer da forskning viser at bemannede skolebibliotek bidrar positivt til elevers lesevaner og leseferdigheter.

Digitale tjenester

Det er ingen tiltak for økt tilgang til digitale bøker, tidsskrifter og andre kunnskapskilder, hverken i Kunnskapsdepartementet eller i Kulturdepartements budsjetter. – Vi etterlyser en slik digital satsing med finansiering av nasjonale lisenser og støtte til åpen tilgang, sier Schjeide. Det ville være god samfunnsøkonomi, og ikke minst god nasjonal kunnskapspolitikk!

 

Kontakt: Leder Mariann Schjeide, mob: 415 44 647