Høringsuttalelse – samisk litteratur

Sametingsrådet utarbeider i år en redegjørelse om framtidig politikk om samisk politikk for Sametingets plenum, og åpnet i den forbindelse for innspill og forslag fra litteraturbransjen. Høringsfristen var 8.9.2016.

Norsk Bibliotekforening har sendt inn en høringsuttalelse til Sametingsrådets redegjørelse for samisk litteratur.