Post i bibliotek på sparebluss              

Hvordan tar man imot pakker midt under eventyrstunden?

Av forbundsleder i Bibliotekarforbundet Margunn Haugland og leder i Norsk bibliotekforening Mariann Schjeide

I april skrev Smaalenenes avis at Hobøl bibliotek skal overta for dagens post i butikk-tilbud. Det er forståelig at mindre kommuner ser etter nye måter de kan opprettholde et godt posttilbud til innbyggerne på. Problemet er at Hobøl kommune nå går inn for et forslag som fører til at bibliotekbrukerne både mister tidsskriftavdelingen og området der biblioteket pleier å ha arrangementer.

Det ser med andre ord ut som politikerne har hoppet bukk over hva posttjenestene vil bety for bibliotektilbudet. Bibliotekloven slår fast at folkebibliotekene skal være en debattarena og en møteplass. Hvordan mener kommunen at biblioteket i Hobøl skal oppfylle disse kravene når de ikke lenger har hensiktsmessige lokaler? Skal bibliotekrunden med skoleklassen avbrytes hver gang noen kommer for å hente en pakke og bibliotekaren er alene på jobb? Hvordan tar man imot pakker midt under eventyrstunden?

Den aller største tilsnikelsen i denne saken er imidlertid at biblioteksjefen ikke får tilført de ressursene hun trenger. Kommunen forutsetter i sitt vedtak at posten skal «fullfinansiere» den nødvendige bemanningsøkningen. Men mens dagens Post i butikk betjenes av godt og vel en hel stilling (130 %), får biblioteket kun tilført en halv stilling, som til gjengjeld skal bemanne posttilbudet seks dager i uka (mandag til fredag 9.30-16-30 og lørdag 10.30-14.30). Vi tar gjerne imot en forklaring på hvordan et slikt regnestykke skal gå opp.

Kommunens vedtak vitner både om en mangel på respekt og forståelse av hvilke kvalifikasjoner bibliotekarer besitter. Bibliotekarer har kompetanse på mange områder, men en spagat mellom å betjene postkunder og bibliotekbrukere vil gi dårligere service.

Tidligere i vår slapp regionsjefen i Kiwi katta ut av sekken, da Budstikka ringte ham for å høre hvorfor post i butikk ble vurdert overført til biblioteket i Heggedal. «Vår vurdering er at det er for tid- og ressurskrevende å drive posttjeneste ved siden av dagligvarehandel», uttalte Kiwi-sjefen.

Det er ubegripelig for oss at kommunen ikke innser at å drive en posttjeneste er minst like tid- og ressurskrevende for et folkebibliotek.

 

Kontakt
Margunn Haugland: margunn.haugland@bibforb.no Tlf: 99 01 44 19
Mariann Schjeide: mariann.schjeide@norskbibliotekforening.no Tlf: 415 44 647