Valgkomiteens innstilling til hovedstyre 2016-2018

9. mars skal Norsk Bibliotekforening ha landsmøte, og velge nytt hovedstyre. Alle personlige medlemmer i Norsk Bibliotekforening som har betalt kontingent og vært medlem i minst tre måneder har stemmerett. Institusjonsmedlemmer kan avgi stemme gjennom skriftlig fullmakt.

Dette er innstillingen fra valgkomiteen til nytt hovedstyre og kontrollkomité.

Leder (2016-2018)

mariann-schjeide
Mariann Schjeide, Ålesund bibliotek

Nestleder (2016-2018)

Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Styremedlemmer – ikke på valg (2014-18)

lars-egeland
Lars Egeland, Høgskolen i Oslo og Akershus
anette-kure
Anette Kure, Sarpsborg bibliotek
ole-storø
Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les
nina-odegaard
Nina Ødegaard, Samisk videregående skole Karasjok/Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas

Styremedlemmer – på valg (2016-2020)

heidi-hovemoen
Heidi Hovemoen, Akershus fylkesbibliotek
ane landøy
Ane Landøy, Universitetsbiblioteket i Bergen
anne-kristin-undlien
Anne Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek
heikki-knutsen
Heikki Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek

Varamedlemmer (2016-2018)

hege-haukeland-liadal tor-arne-dahlberit-eliassensiri-haga-torgersenmarit-balstad

1. Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant (Ap)

2. Tor Arne Dahl, Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. Berit Eliassen, Nord Universitet

4. Siri Haga Torgersen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

5. Marit Terese Balstad, NTNU

Kontrollkomité (2016-2018)

Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, gjenvalg (leder)

Nora Haneborg Finne, NRK Arkiv & Research, gjenvalg

Trond Minken, Buskerud fylkesbibliotek, ny

Ulla-Britt Waagaard, pensjonist Ørje, gjenvalg