H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit blir høy beskytter for Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er glade for at H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit har sagt ja til å være høy beskytter for Norsk Bibliotekforening. Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangement innenfor viktige områder av samfunnslivet. Normalt blir beskytterskap innvilget for en femårsperiode.

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere med 3200 medlemmer. Vi arbeider for alle typer bibliotek over hele landet, og er stolte over at dette arbeidet blir verdsatt.

Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff