Sats på bibliotek som integreringsarena!

Til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
ved Justis- og beredskapsdepartmentet

Oslo, 17. desember 2015

Sats på bibliotek som integreringsarena!

Folkebibliotekene er et terskelløst tilbud for integrering i norske kommuner. Alle kommuner har minst ett folkebibliotek, og der er det gratis å komme. På biblioteket tilbys ikke bare norske bøker, aviser, film, nyheter og digitale medier, men også på all verdens språk. Mange bibliotek har språkkafeer der mennesker i uformelle settinger kan praktisere norsk språk og kulturutveksling, og noen steder har de til og med utlån av mennesker! Bibliotek har lang erfaring med flerkulturelle bibliotektjenester.

Amal Aden har sagt at ”for meg var biblioteket selve nøkkelen til å komme inn i det norske samfunnet”. Forfatteren Ayse Koca kom fra Tyrkia med familien som seksåring. For henne var biblioteket stedet der hun fikk gå uten at mamma og pappa måtte vite hvor hun skulle. Biblioteket er et fristed som de fleste kjenner til og har tillit til, uavhengig av kjønn, alder, språk og kultur.

Bibliotekene har tilgang til store kunnskapsdatabaser som ikke er tilgjengelige andre steder. Samarbeid mellom fagbibliotek og folkebibliotek gjør det mulig for flyktninger å komme til sitt nærbibliotek og skaffe seg faglitteratur innen sitt felt – slik at de raskt kan komme i gang med utdanning og jobb.

Hva kan bibliotek gjøre?

I 2015 har det kommet to viktige rapporter som viser hva bibliotek kan bety for integreringen: Prat, les, klikk. Biblioteket som integreringsarena av Berit Berg og Patrick Kermit ved NTNU, og Biblioteket hjälper mig att komma inn i samhället – En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek av Miklo og Regionbibliotek Stockholm.

Folkebibliotekene er en infrastruktur for kunnskap og kulturutveksling som allerede ligger klar. For at mulighetene på biblioteket skal utnyttes, trengs det en satsing på bibliotek som integreringsarena. Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekets brukere. Vi har en spesialgruppe som arbeider med flerkulturelle bibliotektjenester, og vil gjerne møte deg for å informere om hvordan bibliotekene fungerer som integreringsarenaer i dag, og hva som trengs for å gjøre dem enda bedre i fremtiden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om bibliotekpolitikk!

Med vennlig hilsen
Mariann Schjeide
leder i Norsk Bibliotekforening

En kommentar om “Sats på bibliotek som integreringsarena!

  1. Sarpsborg bibliotek som det første bybibliotek som fikk Mer-åpent bibliotek gamle lokaler, mangel på plass, men likevel ser fordeler med lenger åpningstider.

Det er stengt for kommentarer.