Uttalelse: Aschehoug – et forlag uten kulturelle ambisjoner?

Norsk Bibliotekforening er kritiske til at Aschehoug forlag har valgt å trekke e-bøker fra Bokhylla.no.

Aschehoug forlag har valgt å trekke alle e-bøker som er i kommersielt i salg fra Bokhylla.no, Nasjonalbibliotekets arkiv for norsk litteratur. Norsk Bibliotekforening mener Aschehougs praksis er betenkelig av to årsaker.

Bibliotek er nasjonens hukommelse

For det første bryter dette med dagens ansvarsfordeling på bokmarkedet, der bibliotekene fungerer som nasjonens hukommelse. I Bokhylla.no finnes det kun verker som er eldre enn 15 år, og for skjønnlitteraturen er det økonomiske potensialet begrenset.

Aschehoug mottar statlig støtte i innkjøpsordningene for å spre norsk skjønnlitteratur i folkebibliotekene. Vi stiller spørsmål ved at forlaget nå fjerner tilgangen til de digitale utgavene.
Forleggerforeningen skriver at utgangspunktet for e-bokmarkedet er at det ”bør være på linje med den som i dag finnes for papirbøkene”. Ved å fjerne bøker fra Bokylla.no svekker Aschehoug tilgangen til eldre norsk litteratur, og dermed Nasjonalbibliotekets evne til å være nasjonens hukommelse også for digitalt innhold.

Norsk språk må styrkes digitalt

For det andre er tilgang til bøker, aviser og annet digitalt innhold helt sentralt for å utvikle og bevare det norske språket. En spørreundersøkelse utført av Forbrukerrådet viser at dobbelt så mange lesere under 30 år leser e-bøker på engelsk enn på norsk. Når Aschehoug begrenser tilgangen til norskspråklige bøker på internett, står de i fare for å forsterke trenden om å velge engelsk til fordel for norsk.

Fellesløftet for den norske litteraturen må fortsette

Norsk Bibliotekforening oppfordrer Aschehoug til å revurdere sin beslutning om å trekke bøkene sine fra Bokhylla.no. Deltakelse i Bokhylla.no er en dugnad som kommer hele nasjonen til gode. Derfor er det viktig at alle norske forlag bidrar til dette felles løftet for den norske litteraturen.