Pressedekning av Nasjonal bibliotekstrategi

12. august 2015 ble Nasjonal bibliotekstrategi lansert. Her er en lenkeliste på relevant stoff som ble publisert i denne sammenhengen.

Her kan du se streamingen av fremleggingen, filmet av Petter von Krogh ved Buskerud fylkesbibliotek. Presentasjonen starter rundt 42 minutter ut i filmen.