PM: Ja til bibliotek – ja til meråpne bibliotek

Pressemelding 1. juni 2015

Norsk Bibliotekforening ønsker meråpent bibliotek velkommen. Å gjøre biblioteket meråpent betyr at det er tilgjengelig for brukerne også uten bemanning.

Stadig flere kommuner, skoler, fag- og forskningsinstitusjoner tilbyr meråpent bibliotek. Disse gir personer med lånekort adgang til biblioteket, til bøker, datamaskiner og printere, til lesesalsplasser og grupperom store deler av døgnet. Folk kan bruke biblioteket når det passer dem. I den meråpne tiden mangler imidlertid en vesentlig del av bibliotektilbudet, nemlig det bibliotekfaglige personalet.

– Et godt bibliotektilbud er avhengig av et kompetent bibliotekpersonale som har nok ressurser til å ha gode, betjente åpningstider, aktuelle samlinger og interessante tilbud til lånerne. Tilgang til fellesressursene utenom betjent åpningstid er en ekstra service til brukere, men kan ikke erstatte det betjente bibliotektilbudet og heller ikke kompensere for manglende biblioteksatsning, sier Mariann Schjeide, leder i Norsk Bibliotekforening.

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekets brukere. Vi arbeider for best mulig bibliotek til folk flest. Norsk Bibliotekforening ønsker sterke, vitale bibliotek over hele landet, med god tilgang for publikum, et bredt tilbud og engasjert og kompetent personale. Dette krever økt satsing på bibliotek, også i form av meråpne bibliotek.

Kontakt:
Mariann Schjeide
leder, Norsk Bibliotekforening
415 44 647 – leder@norskbibliotekforening.no

En kommentar om “PM: Ja til bibliotek – ja til meråpne bibliotek

Det er stengt for kommentarer.