Papirløse og bostedsløses rettigheter i bibliotek

Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester vedtok årsmøteuttalelse om papirløse og bostedsløses rettigheter i bibliotek.

Biblioteket må være for alle. […] Uklarhet om hvem bibliotekloven gjelder for, gjenspeiler seg i ulik praksis i bibliotekene. Hvis du spør bibliotekansatte om de gir et likeverdig tilbud til bosteds- og papirløse, vil svarene variere.

Klassekampen har 16. juni et stort oppslag om at papirløse får låne bøker.

– Bibliotekene er til for alle. At de også innlemmer dem som er mindre heldigstilte, er et mål på hvor sivilisert vi er som samfunn.

 

Norsk Bibliotekforening er soleklar på spørsmålet om dette innebærer en stor risiko for bibliotekene. Dette sier Mariann Schjeide:

– Det er en sjanse vi må ta. Disse menneskene er ikke uansvarlige drittsekker, som kanskje noen måtte mene, men stort sett skikkelige folk som har havnet i en vanskelig livssituasjon. De har like stor rett til å benytte seg av våre tjenester som alle andre.

Les mer:

papirlose-kk