Nasjonal bibliotekdag: Inspirasjon

VIS FREM!

Samarbeid

Bibliotek samarbeider med mange instanser, men det er slett ikke sikkert at brukere og beslutningstakere har noe begrep om den viktige samarbeidsressursen biblioteket er. Så vis frem! Visualiser gjerne samarbeidet.

Liste over samarbeid ditt bibliotek kanskje har?

Aktiviteter

Hva er ditt bibliotek særlig gode på og stolte av? Vis det frem! Ikke alle bibliotek tilbyr de samme tjenestene, Norsk bibliotekforening presenterer en ikke utfyllende liste over arrangementer det kan være mulig å vise frem denne dagen.

Liste over aktiviteter ditt bibliotek kanskje har?

 

Nøkkeltall

På en Nasjonal bibliotekdag vil det være naturlig å presentere nøkkeltall som sier noe om ditt bibliotek og bibliotekets situasjon.

Nøkkeltall som kan være interessante å vise til