Nasjonal bibliotekdag: Quiz

Forslag til quizer du kan ha på ditt bibliotek. Hva med en bokpremie?

Folkebibliotekquiz

1. Hvor mange besøker biblioteket vårt i løpet av ett år? (Gi gjerne alternativer)
Svar:

2. Hvor mange bøker og andre medier lånes ut i løpet av ett år? (Gi gjerne alternativer)
Svar:

3. I 2013 fikk folkebibliotekene en ny Lov om folkebibliotek. Formålsparagrafen fikk en viktig endring. Hva var den?
a) Biblioteket skal være en uavhengig debattarena
b) Biblioteket skal henvende seg spesielt til barn og unge
c) Biblioteket skal ha alle bøker utgitt på norsk de siste fem årene
Svar: A.

4. Nevn et navn på minst en av de som jobber her.
Svar:

5. Nasjonalbiblioteket skal sørge for nasjonal bibliotekutvikling. Hva heter direktøren på Nasjonalbiblioteket – nasjonalbibliotekaren?
Svar: Aslak Sira Myhre

Fagbibliotekquiz for studenter

1. Hva heter Norges største tidsskriftdatabase?
Svar: Idunn

2. Hvor mange jobber på dette biblioteket?
Svar:

3. Offentlig forskning i Norge skal være fritt tilgjengelig på nett. Hva kalles dette prinsippet?
A) Free Access
B) Open Access
C) Digital Access
Svar: B.

4. Skjønnlitteratur sorteres etter forfatterens etternavn. Hvordan sorterer vi faglitteraturen?
Svar: Tematisk.

5. Hvilken farge er det på skranken i dette biblioteket?
Svar:

Litteraturquiz for barn

1. Hva heter hesten til Pippi Langstrømpe?
Svar: Lilla Gubban

2. Doktor Proktor har et pulver, hva heter det?
Svar: Prompepulver!

3. Hvor mange bøker må du ha lest for å bli en Leseløve? 1 – 2 eller 3?
Svar: 3 Leseløvebøker.

4. Hvem har skrevet bokserien “Marg og bein”? (Løp gjerne bort i hylla og se!)
Svar: Jon Ewo

5. Hva var det Emil i Lønneberget satte fast på hodet? Var det en krokodille, en suppebolle eller en hatt?
Svar: En suppebolle/suppeterrin.

Bibliotekquiz for ungdom

1. Hvem har skrevet om “Harry Potter”?
Svar: J. K. Rowling

2. Hva står EA i EA Games for?
Svar: Electronic Arts

3. Hvem har skrevet Divergent-serien?
Svar: Veronica Roth

4. Kan du låne dataspill på vårt bibliotek?
Svar:

5. Det er aldersgrense på film og pc spill når du låner dem på bibliotek. Er det aldersgrense på bøker?
Svar: Nei.

Folkebibliotekquiz for voksne

1. Hvilken krimforfatter skrev “Politi”?
Svar: Jo Nesbø

2. Hvor mange ganger har bibliotekene arrangert Nasjonal bibliotekdag?
Svar: Første gang i år!

3. Hvor lenge har kommunen hatt bibliotek? (Gi alternativ)
Svar:

4. Hvem skrev boken 1984?
Svar: George Orwell

5. Hvilke farger er det i Nasjonal bibliotekdags logo?
Svar: Rød og blå!

Skolebibliotekquiz for voksne

1. Hvor mange timer personalressurs har biblioteket i uken?
Svar:

2. Hvor mange timer har skolebiblioteket åpent?
Svar:

3. I snitt låner hver elev 13,8 bøker på skolebiblioteket. Hva er tallet for vår skole?
Svar:

4. Hva er det som er lovbestemt?
A) At elevene skal ha et skolebibliotek
B) At elevene skal ha et bemannet skolebibliotek
C) At elevene skal ha et bemannet skolebibliotek som er åpent i skolens åpningstid.
Svar: A. Det er altså helt opp til hver enkelt rektor hvor bra skolebiblioteket er.

5. Hvor mange bøker må du ha lest for å bli en Leseløve?
Svar: