Pressemelding: Nasjonal bibliotekdag

Pressemelding fra Norsk Bibliotekforening 26. mai 2015

Nasjonal bibliotekdag arrangeres for første gang 26. august 2015

nasjonal bibliotekdag26. august 2015 vil Norge for første gang få sin egen bibliotekdag. Dagen skal løfte frem alle typer bibliotek over hele landet. Norsk Bibliotekforening er initiativtaker.

Regjeringen varslet på radio i dag tidlig at bibliotek blir valgkampsak i høst. I forbindelse med valget har Norsk Bibliotekforening utarbeidet brosjyrer for politikere og velgere for å sette fokus på bibliotek. Kulturutredningen 2014 påpekte at folkebibliotek er blitt taperne i kulturløftet. Gjennom Nasjonal bibliotekdag vil Norsk Bibliotekforening la bibliotekene selv vise frem sitt mangfold. Dette gjelder alt fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen.

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekets brukere. Vi oppfordrer alle bibliotekbrukere til å melde seg på Facebook-arrangementet, og ta en tur innom sitt bibliotek 26. august. Vi oppfordrer alle bibliotek til å lage arrangementer og skape oppmerksomhet rundt sitt bibliotek 26. august.

Ja til bibliotek!

Se mer informasjon:

Kontakt

Mariann Schjeide
leder
415 44 647 – leder@norskbibliotekforening.no