Kulturkaffekopp på Stortinget

 

Arbeiderpartiets kulturfraksjon på Stortinget, ved Hege Haukeland Liadal, inviterte i dag til KulturKaffekopp. Fra Norsk Bibliotekforening møtte leder Mariann Schjeide, i tillegg fikk praksisstudentene Stina Åmo og Toril Å. Iversen delta som tilhørere.

Tekst: Stina Åmo og Toril Å. Iversen, praksisstudenter fra HiOA

Schjeide presenterte vårt ønske om styrking av økonomisk bevilgning til bibliotekene, og la vekt på at det har blitt gjennomført et kulturløft hvor bibliotekene har blitt glemt. Norsk Bibliotekforening vil ha øremerking av midler til bibliotek i neste budsjett for å få løftet bibliotekene opp på et akseptabelt nivå.

Videre la hun vekt på bibliotekets innsats når det kommer til å styrke enkeltmenneskets mulighet for digital deltakelse, integrering og leseopplæring, og hvor viktig dette er for å bygge et godt samfunn og et levende demokrati.

Schjeide viste til at det i 2001 var 4,1 årsverk i bibliotek per ti tusen innbyggere, mot at det i 2014 bare var 3,4. Dette viser en klar og tydelig tilbakegang i satsinga på bibliotek.

For oss praksisstudentene var det spennende å få være med og se bibliotekdronningen Mariann i aksjon. På en svært tydelig og god måte la hun frem bibliotekenes behov. Hun fikk uten tvil levert beskjeden til Arbeiderpartiet.

Marianns argumenter fant også gjenklang i innleggene til representanter fra både Forfatterforeningen og Leser søker bok. Norsk Bibliotekforenings førstedame Mariann Schjeides kommentar “Vi vil ut av kos og hyggedalen!” ble bemerket av flere møtedeltakere – både i positive og negative ordelag.