Lesepris til Haugaland vgs i går.  Uten bibliotekar i morgen?

I Haugesunds Avis er det 31. mars et oppslag om Haugaland videregående skole i Rogaland. Skolen er pålagt å kutte i budsjettet, og gjør dette ved å kutte i skolebiblioteket. Her er brevet Norsk Bibliotekforening avd. Rogaland og spesialgruppen vår for skole sendte til aviser og myndigheter.

haugaland

Åpent brev til rektorer i videregående skoler i Rogaland fylkeskommune

Tirsdag 24. mars ble Leseprisen 2015 delt ut under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger. Det var stor jubel for prisvinnerne: Loen barnehage, Spangereid barneskole og Haugaland videregående skole.  Det er flott og inspirerende å lese juryens begrunnelse for prisene.

Om Haugaland vgs sies det blant annet:

Skoleledelsen kan fortelle om gode tilbakemeldinger fra elevene, økte utlån ved biblioteket og at lesing og fortellinger er blitt et samtaleemne blant elevene. Lesesatsingen foregår i kombinasjon med at skolen setter søkelys på læringsstrategier, og de følger opp to store nasjonale satsinger; Ungdomstrinn i utvikling og FYR.

– Skolen har satt opp en god og gjennomførbar plan, de jobber systematisk, oppnår høy trivselseffekt og de gjør en innsats for å måle effekten, sier juryen.

Vi gratulerer Haugaland skole med Leseprisen 2015! Det er flott at en skole tar grep når de ser at lesenivået er svakt, og Haugaland sin satsing har tydeligvis vært vellykket. Elevråd, bibliotek og en egen prosjektgruppe har vært involvert i leseprosjektet.

Assisterende rektor sier til TV Haugaland at prisen er motiverende for å fortsette med å ha fokus på lesing. Men nå lurer vi på hvordan fortsettelsen blir?

Etter det NBF Skole kjenner til er det fare for at en eventuell videre satsing på Haugaland videregående skole må skje uten et kvalifisert bemannet skolebibliotek.

  • Hvordan kan skolen fortsette utviklingen av elevenes leseferdigheter uten kompetansen en skolebibliotekar representerer?
  • Hvem skal drive skolebibliotektjenesten videre? Tilfeldige lærere som har noen timer ledig?
  • Hva med kontinuitet, helhetstenkning og kunnskaper om litteratur og formidling?

Studier understreker at lesepraksiser og lesekompetanse er sosiale praksiser som styrkes gjennom bruk av skolebibliotek som kontekst og felles læringsarena på tvers av fag og skoletrinn. Bortfall av kvalifisert personalressurs i skolebiblioteket på Haugaland vgs, står i sterk kontrast til det arbeidet som de nå har mottatt pris for.

Vi håper at Leseprisen 2015 til Haugaland videregående skole kan bidra til at fylkets rektorer ser potensialet som ligger i skolebibliotektjenesten og skjermer denne for innsparinger.

2 kommentarer om “Lesepris til Haugaland vgs i går.  Uten bibliotekar i morgen?

Det er stengt for kommentarer.