Protokoll fra landsmøte 2014

Her kan du laste ned protokollen fra Norsk Bibliotekforenings landsmøte 2014 (PDF).

Uttalelser fra landsmøtet 2014

 Bibliotekene krever satsing

Bibliotekene demokratiserer informasjon. Informerte innbyggere er aktive deltagere i et demokrati.  Bibliotekenes tilbud er terskelfrie og inkluderende.

Lov om folkebibliotek er revidert. I formålsparagrafen slås det fast atbibliotekene skal drive aktiv formidling. Landsmøtet i Norsk Bibliotekforening krever større satsing på bibliotekene som møtested og offentlig rom.

Stortinget gir 12,1 millioner ekstra for budsjettåret 2014 til bibliotekene sitt arbeid for å styrke rollen som møtested og debattarena. Norsk Bibliotekforening mener at dette er en god start, og at dette arbeidet bør konkretiseres gjennom økte midler til utvikling av

  • arrangementer og aktiviteter
  • planlegging og utforming av nye lokaler
  •  utvikling og endring av eksisterende lokaler

Satsingen må skje i et forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Bibliotekene gjør en forskjell i enkeltmenneskers liv og er en samfunnsbyggende kraft.

Bibliotekene opplyser, engasjerer og provoserer!

 

Skolebibliotekene må utvikles!

Satsing på bibliotek gir økt leseferdighet for barn og ungdom. Gode leseevner er avgjørende for å tilegne seg kunnskap og informasjon. Samarbeid mellom gode folke- og skolebibliotek gir barn og ungdom leseopplevelser og leselyst.

Norsk Bibliotekforening ønsker en permanent nasjonal satsing med fornyet støtte til skolebibliotekutvikling, og utvidet støtte til Foreningen !les. Dette kan oppnås ved at Kunnskapsdepartementet følger de anbefalingene som gis i evalueringen av Program for skolebibliotek (NIFU-rapport 4-2012).

En kommentar om “Protokoll fra landsmøte 2014

Det er stengt for kommentarer.