Nasjonalbibliotekets nye oppgaver kommer til syne

Nasjonalbiblioteket har i dag introdusert en ny toppkategori på nettstedet sitt: «Bibliotekfaglig». Etter en rask gjennomgang ser dette ut til å dekke de viktigste oppgavene NB overtok fra ABM-utvikling ved nyttårsskiftet. Enkelte mangler finner vi, men nå er man i gang.

Tekst og foto: Anders Ericson

Nytt: På nettstedet sitt nb.no endra Nasjonalbiblioteket samme ettermiddag/kveld navnet på den nye kategorien fra «Bibliotekfaglig» til «Nasjonal bibliotekutvikling».

Noen av underkategoriene kan ved første klikk virke som de er innholdsløse og går «i loop», men oppe til venstre, i menyen, dekkes det opp med alle slags kostelige bibliotekkulinarier! Dette er ikke lite klossete, men ryktene går om en snarlig omlegging av hele nettstedet.

Under Lov og rett > Bibliotekloven, fins også gode, gamle reglement for folke- såvel som fylkesbibliotek, helt fra Statens bibliotektilsyns tid. Men hvorfor finner vi ikke da de minst like gode, og gamle, dokumentene om gratisprinsippet? Jeg tenker på rundskrivet fra 1996 og det viktige brevet fra Statens bibliotektilsyn til Kulturdepartementet fra 2002? De er på dette feltet verdifulle tillegg til stortingsprosessene rundt åndsverklova i 2005, for ikke å si IKT-meldinga i 2007 og bibliotekmeldinga i 2009. Og disse er heller ikke nevnt.

Vi tar alltid vare på sånt på Norsk Bibliotekforenings wiki BibliotekSATS, men hovedkilden til dette materialet må sjølsagt være NB.

Under «Publikasjoner» ser det ut til at den eneste serien NB skal ha hånd om er den engelskspråklige SPLQ. Mange venter på oppfølgeren til ABM-utviklings skriftserie. Kommer den?

Mer rekker vi ikke nå, men vi tar ikke mye feil om mange vil studere dette i tida som kommer. Da kan man for eksempel kommentere nedenfor her.