Utlysning av reisestipend

Reisestipend for unge bibliotekarer til Det 74. norske bibliotekmøte

26.-28. mars 2014 samles bibliotekfolk fra hele landet i Trondheim for faglig påfyll, samtaler og debatt, kompetanseutveksling og nettverksbygging og et kulturelt program med lokalt preg! Norsk Bibliotekforening lyser ut stipend for å delta på Bibliotekmøtet.

Har du lyst til å være med?

Norsk Bibliotekforening deler ut 3 reisestipend à 8300,- kroner for å gi unge bibliotekarer mulighet til å la seg inspirere og bli kjent med bibliotekmiljøet. Stipendet skal benyttes til deltakelse og reise til Det 74. norske bibliotekmøte.

Reisestipendet er en sjenerøs gave til NBFs 100-årsjubileum fra Biblioteksentralen AL og datterselskapene Bibliotekenes IT-senter, BS Eurobib og Norsk Bibliotektransport.

For å kunne få stipend må du:

  • være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening
  • være født i 1978 eller senere
  • bruke sosiale medier under Bibliotekmøtet
  • skrive en rapport sammen med de andre stipendmottagerne om oppholdet

Søknadsfrist: 12.januar 2014.

Send en kortfattet søknad til: khs@norskbibliotekforening.no. Søknaden bør inneholde informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å delta på Bibliotekmøtet.

Se også: www.bibliotekmote.no