Biblioteka må sjøl forme «debattbiblioteket»

Ved nyttår trer den reviderte biblioteklova i kraft, men rundt folkebiblioteket som «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt» har lite skjedd, annet enn at to offentlige debatter er blitt avlyst eller i beste fall utsatt. Det er liten uenighet å spore, heller ikke fra kommunetoppenes side. – Vi er i et limbo, sier Mariann Schjeide, biblioteksjef i Ålesund. – Bibliotekmiljøet må sjøl etablere en praksis. Og det bør ha topp prioritet, mener den ene lederkandidaten til NBFs Hovedstyre på landsmøtet i mars.

Tekst og foto: Anders Ericson

I Drammen bystyre 26. november lå det an til den første meningsutvekslinga i et kommunalt organ om dette temaet, men den dramatiske «First House»-saka og over 30 innlegg i budsjettdebatten sprengte tidsrammene. Ordførerens svar på Venstrerepresentant Ulla Nordgardens skriftlige spørsmål ble derfor utsatt til møtet 17. desember. Bakgrunnen er en polemikk i Drammens Tidende mellom fylkesbiblioteksjefen i Buskerud og biblioteksjefen i Drammen, utløst av at Drammensbiblioteket er utpekt som byens litteraturhus, der åpne og grenseløse debattmøter sjølsagt skal inngå. Det kunne i et intervju i DT 6. november se ut som om kommunens biblioteksjef vegrer seg mot å ta opp «politisk betente saker». Noe hun seinere har dementert.

Ulla Nordgarden mener bakgrunnen for biblioteksjefens vegring kan være «at kommunens ledelse ved noen anledninger har overprøvd bibliotekets valg av tema og tidspunkt for offentlige debatter». Så i bystyret 17. desember vil venstrepolitikeren på ny kreve et svar fra ordføreren på: «Vil biblioteksjefen være ”redaktør” for bibliotekets tilbud, slik at kommunen som eier av biblioteket ikke skal kunne overprøve biblioteksjefens redaksjonelle vurderinger?»

Ingen motdebattant

I Kulturnytt i NRK P2 kunne også den nye lovformuleringa for lengst vært et tema. For etter et leserinnlegg i Aftenposten 26. november, der Mariann Schjeide ser fram til «Debattar som det sprutar av», ble hun kontakta av Kulturnytt for å delta i en radiodebatt. Men hun bekrefter nå overfor Bibliotekforum.no at de ser ut til å ha gitt opp å finne noen i bibliotekmiljøet som vil stille opp mot henne:

– Det finnes folk som er uenige, det viser jo undersøkelsen i Bok og Bibliotek. Men de fleste negative finner vi nok i de helt små kommunene. Det dreier seg jo også om en ny oppgave, på toppen av alle de andre.

– Men jeg mener den nye formuleringa er ei gavepakke vi må utnytte maksimalt. Dette burde ikke være noe å stusse på. Formuleringa er et insitament til hvordan vi skal drive bibliotek, og det burde være helt sjølsagt. Som blant annet Ragnar Audunson sier, må bibliotekarenes lojalitet, når den settes på prøve, ligge hos brukerne, ikke hos kommuneledelsen. – Men vi befinner oss i en slags limbo inntil vi får etablert en praksis. Noe vi må gjøre på egen hånd. Vi bør blant annet få oss en tekst tilsvarende «redaktørplakaten».

Synlighet og respekt

 – Du er kandidat til ledervervet i Norsk Bibliotekforening i slutten av mars. Hvor høyt vil du prioritere NBFs arbeid med dette hvis du blir valgt?

– Dette er det jeg brenner aller mest for, så det vil få topp prioritet. For dette er mye videre enn bare det som skal skje i det enkelte biblioteket; dette vil ha mye å si for bibliotekets generelle synlighet og respekt, også blant politikerne. Biblioteket vil framstå som noe mer enn en tilrettelegger. Vi må gripe denne sjansen.

– Det foregår samtidig et generasjonsskifte, og de unge bibliotekarene vil få et løft gjennom dette. Og dette må bygges opp under ved bibliotekutdanningene.

 – I statsbudsjettet vil det sannsynligvis komme 12 millioner øremerka dette formålet. Hvordan bør Nasjonalbiblioteket bruke disse pengene?

– Det er jo ikke mye penger, men de er viktige. Jeg vil foreslå at de overlater fordelinga av pengene til fylkesbiblioteka. Jeg mener fylkesbibliotekets rolle som utviklingsaktør nå må tas på alvor, og i dette tilfellet ser jeg ikke andre alternativ. Dette handler om nærheten til ikke minst alle de små biblioteka som nå skal kastes ut i dette.