Filialene i Oslo: Forsiktig optimisme, men ingen grunn til å slappe av

Dramaet om Oslos bibliotekfilialer er ikke slutt. Etter møtet i kulturkomiteen tirsdag ble det klart at filialene ikke skal røres i 2014, men 2015 kan likevel bety slutten for flere av dem. Før budsjettbehandlinga og bibliotekmeldinga på nyåret er i alle fall én ting sikker: Motstanden på grasrota vil vokse ytterligere. I går var det to demonstrasjoner på rad, og stadig flere Deichmanfilialer får nå egne venneforeninger.

Tekst og foto: Anders Ericson

Skolebarn fra Nordtvet sto for en overraskende og flott demonstrasjon på formiddagen, i tillegg til den som var tillyst før Kulturkomiteens møte på ettermiddagen. I ei pressemelding samme formiddag lovte byråden 5 ekstra millioner årlig, noe blant annet Aftenpostens lokale nettavis Osloby.no mente at «blåser nytt håp i bibliotekdrømmen». Dermed dro sikkert mange hjem til middagsbordet, men likevel møtte det opp et femtitalls bibliotekvenner på kulturkomiteens lille møterom på Oslo Rådhus, der de måtte stå eller sitte på gulvet. Som sist 6. november.

I forkant av komitemøtet var det demonstrasjon i «borggården», der bibliotekvennene gjennomførte en iørefallende protest: Demonstrantene leste fra sjølvalgte bøker, og oppfordringa om høytlesing ble fulgt bokstavelig.

Ikke øremerka filialene

Pressemeldinga bygde på byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet, men var langt fra så detaljert. I tilleggsinnstillinga heter det at «Det er innarbeidet prosjekter for samlingssanering/-oppbygging og for kompetanse og omstilling, for til sammen 5 mill årlig».
Pressa av opposisjonen, særlig av Andreas Halse (AP), Gülay Kutal (SV) og Elin Volder Rutle (Rødt), må byråd Hallstein Bjercke (V) innrømme at disse millionene ikke er øremerka drift av de trua filialene: «Det jeg kan garantere er at det ikke legges ned bibliotekfilialer i 2014. Så legger jeg frem en sak for bystyret om fremtidens bibliotektilbud i Oslo, hvor mitt utgangspunkt og byrådets utgangspunkt er at det skal bli et bedre bibliotektilbud i fremtiden i Oslo, og så vil det være bystyret som behandler den saken. Jeg kan ikke garantere hva bystyret gjør i den saken».

Blant annet Volder Rutle stiller spørsmål ved uttalelser fra kommuneledelsen om at tilbudet ved Deichman ikke er blitt dårligere de siste åra. Hun mener dette står i kontrast til at stillinger som er blitt ledige ved at folk slutter eller pensjonerer seg, ikke blir utlyst, og at vikarer ikke blir satt inn. Da kan vel ikke tjenestene unngå å bli dårligere? Dette svarer verken byråden eller posisjonspolitikerne på. De forsvarer seg med at hele bibliotekets budsjett har økt med 26 prosent på fem år, riktignok i kroner, noe Bjercke må innrømme. Økninga er altså ikke justert for pris- og lønnsstigning.

Utrygg på bibliotekmeldinga

Etter budsjettdebatten i komiteen møter Bibliotekforum representanter for flere av venneforeningene:

Kari Bjørklund, lederen for Nordtvet biblioteks venner, har vært med siden forrige gang filialen skulle legges ned, for ti år siden. Hun mener det er ingen grunn til å slappe av sjøl om filialene ikke legges ned neste år: – Jeg føler meg veldig utrygg på hva som vil stå i den bibliotekmeldinga som kommer i januar.

– Men den vil nok ta sin tid, mener Maren Rismyhr fra Romsås. – Politikerne kommer til å gå flere runder med den, så vi vil få flere anledninger til å mene noe.

Flere kommer til der vi står ved inngangen til rådhuset. Bibliotekvenner fra hele byen reagerer sterkt på det de mener er skjønnmaling av forholdene på Deichman fra byråd Bjerckes side. – Tidsskriftene er det blitt få av, sier Veronica Salinas fra Rodeløkka, som bruker flere bibliotek, men Grünerløkka filial mest. Hun er forfatter og skuespiller og opptrer ofte i barneavdelingene. – Men det får de vel ikke råd til lenger? – Det er slutt på sommeråpent på Romsås, sier Maren indignert. – På Nortvedt har vi samla inn bøker og gitt til biblioteket, men det er jo ikke sånn det skal være, innrømmer Kari.

Den legendariske vaktmester’n på Deichman, Nils A. Raknerud, kommer til og forteller historia om da han pensjonerte seg, men uten at biblioteket fikk ansette en etter ham. I det gamle, slitte og upraktiske huset ble det svært ubehagelig for både ansatte og brukere.

Koordinere aktivitetene

– Men hva gjør dere fram mot budsjettmøtet og bibliotekmeldinga over nyttår?

– Vi må for det første dokumentere hva de ubesatte stillingene har betydd for sørvisnivået, mener Maren. – Så må vi få fram de reelle kostnadene for flyttinga. Opposisjonen i komiteen hadde mistenkt at de ekstra millionene allerede var for lite.

– Og vi må koordinere aktivitetene våre, sier Vegard Nordin Løvå og Heidi Hovemoen i munnen på hverandre. Vegard er initiativtakeren til Facebookgruppa «Ikke rør biblioteket vårt», som nå har nesten 12 000 medlemmer. Heidi er leder av Norsk Bibliotekforening Oslo/Akershus. Hun forteller om interesseforeninga for bibliotek, NBF, som vennene på Nortvet nå har meldt seg kollektivt inn i. Noen andre i forsamlinga har trodd dette var en fagforening, men nikker nå positivt til den nye informasjonen.

– Antallet venneforeninger vokser, forteller Kari. – Vi har hjulpet Furuset i gang, og i morgen skal vi til Bjerke og orientere om det samme. På Romsås har de fått venneforening, og på Bøler. Vi må kjempe skikkelig nå. Fra Nortvet har vi alt vært hos partiene og kulturkomiteen og snakka med mange politikere.

– Men for å oppsummere så syns jeg vi bør si det er grunn til optimisme, tross alt, mener Heidi. – Forsiktig optimisme, modererer Maren. – Byråden fortjener ros for at det har vært en viss bevegelse.