Årets bibliotek 2013: Juryens begrunnelser

TIME BIBLIOTEK

Time bibliotek på Bryne lever i samboerskap med Garborgsenteret. Her møtes det lokale og tradisjonelle med det åpne og internasjonale. Bak navnet ”Garborgstova” skjuler det seg en franskinspirert kafé som åpner dørene for frokostservering klokka 7 om morgenen. Og alt inne på kafeen møter du på biblioteket, tidskrifthyllene er tilgjengelige for dem som vil bla i et blad til kaffen.

Hele samlokaliseringen mellom formidlingsarenaen Garborgsenteret, videregående skole, bibliotek og næringsliv viser vilje og evne til å tenke nytt og til å gjøre biblioteket til en del av noe større. Man har valgt å satse utradisjonelt for å styrke det tradisjonelle et bibliotek skal være. Kunnskapsbank og kollektiv hukommelse, kultur og opplevelse. Nytenking kommer også tydelig til syne med informasjonsskjermer som viser hva som foregår de nærmeste dagene. Time Bibliotek er også ivrige på sosiale medier, noe antallet ”liker” viser.

Ved å samarbeide med andre institusjoner og aktører har Time bibliotek vist hva som kan utrettes, fornyes og forbedres. På den måten drar alle samarbeidsparter nytte av hverandre, både kunnskap, resurser og arbeidsinnsats. Og det uten å miste den enkeltes særpreg og spesifikke oppdrag. Slik fellesbruk av resurser gjør at biblioteket kan holde åpent 12 timer daglig og på søndager. Ved å vise lånerne tillit kan bøker lånes gjennom en selvbetjeningsløsning i timene før det er bemannet.
De nye lokalene er åpne, innbydende og luftige og nærmest roper brukerne inn i det store fellesrommet som utgjør kafé, resepsjon, bibliotek og Garborgsenterets butikk. Time bibliotek har satt ”en oase for kunnskap og oppleving” som sitt motto. En oase har det blitt.

NESODDEN BIBLIOTEK

Nesodden bibliotek åpnet i nye lokaler i 2012, og har siden åpningen vakt stor interesse blant fagfolk fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

Tanken har vært å skape et lavterskeltilbud, både folkelig og innbydende for ulike brukere. Med en selvbetjeningsgrad på 95% er biblioteket med på å sette en ny standard for enkle selvbetjeningsløsninger, brukervennlighet og servicegrad. Dette har frigjort tid og gitt personalet større mulighet for imøtekommenhet overfor publikum, veiledning og formidling. Biblioteket er et av de første i landet som lar publikum slippe inn i lokalene også når personalet ikke er på jobb.

Biblioteket har i gjennomsnitt over sju besøk per innbygger i kommunen på årsbasis. Det har en allsidig og interessevekkende hjemmeside, som også viser at biblioteket er blitt et hyggelig og stimulerende møtested, med mange arrangementer.

Nesodden bibliotek fremstår som særdeles gjennomtenkt og veldrevet, med en effektiv plassering i kommunesentret og en sterk posisjon blant innbyggerne.

BOKBÅTEN EPOS

I 1963 la den 80 fot lange bokbåten Epos ut på si fyrste ferd langs kysten. I 50 år har han klappa til kai på øyer ytst i havgapet og bygder inst i fjordane i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Bokbåten er eit bibliotektilbod som er unikt både nasjonalt og i verda, og to gonger i året får nærare 160 småstader besøk av det flytande bibliotek. Dette er stader som ikkje har eige bibliotektilbod, stader der postkontor, butikkar og kollektivtilbod forsvinn.

Bokbåten Epos sitt tilbod er fyrst og fremst retta mot barn og har med bibliotekarar som driv aktiv formidling av litteratur. I tillegg byr Epos på kulturprogram med forfattarar, musikk, teater og klovnar. Epos kjem nær folk som elles må reise langt for å finne liknande kulturtilbod. Bokbåten er open for alle og tilpassar seg endringar i mediebruk, busetnad og kommunikasjonsformer. Du kan følgje Epos på hans ferd både på nettstaden bokbaten.no og på Facebook og Instagram.

Epos skapar stort engasjement. Han har vore lagt ned, men har kome att og spreier leselyst og opplevingar alle stader han ferdast.