Regjeringsplattform uten biblioteksatsing

Folkebibliotekene er systematisk nedprioritert og underfinansiert. Norsk Bibliotekforening er skuffet over at Kulturutredningens anbefalinger om å satse på bibliotek ikke er fulgt opp i den nye regjeringsplattformen.

Regjeringsplattformen slår inn åpne dører

I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil forberede bibliotekene på en digital hverdag og sikre fortsatt gratis utlån av litteratur. Disse sakene er det så stor politisk og folkelig enighet om at uttalelsen blir som å gå inn en dør som allerede står på vidt gap. Norsk Bibliotekforening ønsker en bibliotekpolitikk som gir det løftet bibliotekbrukerne fortjener.

Hvor ble folkebibliotekmilliarden av?

Norsk Bibliotekforening fremmet i august forslag om en bibliotekmilliard til opprusting av bibliotek for folk flest.

–  Bibliotekene har vært sultefôret og kunne vært mye bedre med større ressurser, sier Sissel Merethe Berge.

Norsk Bibliotekforening er skuffet over at regjeringsplattformen ikke viser tegn til økonomiske muskler når det kommer til bibliotekene, samtidig som regjeringen har som mål å spre kultur til folk. Folkebibliotekene er den kommunale tjenesten folk er mest fornøyde med og brukes av alle lag i befolkningen.

Nå må Kulturutredningen følges opp

Anne Enger, leder for komiteen som leverte Kulturutredningen 2014, var tydelig da hun ga råd til Kulturdepartementet: Biblioteket er med på å utvikle mennesker, samfunnet og demokratiet. Derfor må Regjeringen og Kulturdepartementet satse på bibliotek.

– Folkebibliotekene er en del av den kulturelle grunnmuren i Norge. Det er et tankekors at Kulturutredningen 2014 fastslår at bibliotekene systematisk har vært nedprioritert og underfinansiert gjennom flere år. Norsk Bibliotekforening vil jobbe tett opp mot Regjeringen og stå på for at politikerne skal følge opp folkebibliotekmilliarden, sier Sissel Merethe Berge.

Kontakt:

Sissel Merethe Berge, leder i Norsk Bibliotekforening

Telefon: 900 90 767 / E-post: sissel@norskbibliotekforening.no