Protokoll fra arbeidsutvalgsmøte 7/13

AU-møte: Telefon

Dato: mandag 14.10.13 kl. 13.00

Tilstede: Sissel Merethe Berge, Anette Kure, Vidar Lund, Marit Andersen Somby og Hege Newth Nouri.

Meldt forfall:  Jannicke Røgler

AU-sak 52/13 Statsbudsjettet 2014

Saksoppl.: AU drøftet innholdet i statsbudsjettet som ble lagt fram, spesielt den manglende oppfølging av Kulturløft III og Kulturutredningen. AU noterer seg at Nasjonalbibliotekets rammer er økt med 6 millioner til utviklingsmidler. Litteraturhusene i Oslo og Bergen får midler under forutsetning av et samarbeid med folkebiblioteksektoren uten at dette samarbeidet er konkretisert. Kulturrådet viderefører prøveprosjektet under innkjøpsordningene for distribusjon av e-bøker til folkebibliotekene.

Vedtak: Leder og generalsekretær får i oppgave å utforme en pressemelding som sendes pressen innen kl. 16.00 i dag.

 

15.10.13

SMB